• Grafik: TRAFIKVERKET
    FRAMTIDEN. Den gråa zonen markerar var den nya höghastighetsbanan kommer att byggas mellan Göteborg och Borås. Den närmaste framtiden utreds en rad möjligheter som var stationerna ska placeras och exakt var järnvägen ska ligga.
  • Bild: Johan Ekstam
    PROJEKTLEDARE. Sara Distner på leder Trafikverkets arbete med att bygga den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås.

Nya järnvägen tar form

Härryda kommun:

Under 2015 räknar Trafikverket med att presentera ett förslag för den nya järnvägen mellan Mölnlycke och Bollebygd. Vad som händer med den befintliga järnvägen och stoppet i Hindås är ännu…

gillahppafacebook