Föräldrar nöjda med förskolan

Nyheter

Föräldrarna är väldigt nöjda med förskolorna i Härryda kommun.
Detta enligt den stora brukarundersökningen som görs varje år.

I början av året skickades det ut digitala enkäter till alla vårdnads­havare med barn i förskola och familjedaghem i Härryda kommun.
Frågorna handlade om allt från delaktighet till trivsel.
Hela 96 procent av brukarna har svarat att de är nöjda med trivseln och tryggheten på sitt barns förskola. Den lägsta siffran var 88 procent när det gäller delaktighet och inflytande.
– Vi har alltid haft väldigt bra resultat på brukarundersökningen och det är vi väldigt glada över. Vår utmaning är att jobba på för att kunna hålla en lika hög kvalitet i verksamheten även i fortsättningen, säger verksamhetschefen Annika Gry.
Det ser ungefär lika bra ut på alla förskolor i hela kommunen, privata som fristående. De nio fristående förskolorna får generellt bättre omdöme än de 31 kommmunala, men de kommunala ligger väldigt högt, precis som de gjort i många år.

100 procent nöjda
De fristående alternativen Solbackens förskola i Landvetter och Fiskens förskola i Rävlanda ligger i topp med 100 procent nöjda brukare.
De tre senaste åren har nöjd­heten varit lika hög. 2014 sjönk det någon procentenhet för kunskap/lärande och trivsel/trygghet.
Härryda kommun har samma enkät som övriga kommuner i Västra Götalandsregionen och ligger på ungefär samma siffor överlag. Den stora skillnaden är svarsfrekvensen. I Härryda är det 68 procent av brukarna som fyllt i enkäten. I övriga GR ligger den kring 30 procent i snitt.
– Det resultatet är anmärkningsvärt. Det visar att våra brukare tycker att det är meningsfullt att svara och det gör resultatet mer användbart än om det bara är var tredje som svarar, säger Annika Gry.

Bara en indikator
Hon påpekar också att brukar­undersökningen bara är ett av många sätt att följa upp verksamheten.
– Det är en indikator. Men det viktigaste är det samarbete som varje enhet har med sina brukare. Alla samtal och utvecklings­samtal.
Familjedaghemmen har ännu nöjdare brukare och ligger nära 100 procent i de flesta fall.

  • Peter Gustafsson
Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det