• Bilder: Susanna Rabén

Mål: Rädda planeten

Rävlanda

Det räcker inte att vänta på att världens ledare ska lösa klimatkrisen, även gräsrötterna måste agera. Det menar Mats Friberg från Rävlanda, pensionerad forskare vid Göteborgs universitet. Nyligen släppte han antologin Det hållbara samhället tillsammans med 18 andra forskare och aktivister.

I en ganska ordinär trävilla i Rävlanda bor Mats Friberg, 72-årig miljöaktivist.

Enligt honom är det hög tid att vända på klimatskutan. För det är bråttom. En höjd medeltemperatur kan leda till ökenutbredning, översvämningar, smältande polarisar och höjda havsnivåer. En enig forskarkår menar att medeltemperaturen inte får stiga mer än två grader för att klimatet ska kunna räddas.

– Vi närmar oss redan en grads ökning. Om vi inte agerar nu kommer jorden bli obeboelig inom en inte allt för avlägsen framtid. Om vi vill att våra barn och barnbarn ska få goda liv så måste vi tänka så långt fram som till nästa sekelskifte, säger Mats Friberg.

Pensionär sedan sju år

Mats Friberg är emeritus docent i sociologi samt freds- och konfliktforskning. Sedan sju år tillbaka är han pensionär vilket öppnat upp en ypperlig möjlighet. Inte bara för ledighet, utan för att kunna fortsätta forska.

– Jag har fått ett stort och permanent forskningsanslag, nämligen min pension, skrattar han och fortsätter:

– Den har gjort det möjligt att tillsammans med 18 andra forskare och aktivister presentera nya lösningar på den globala klimatkrisen. Vi som arbetat med det här brinner för frågan.

Resultatet blev antologin Det hållbara samhället – Kan det byggas underifrån? Mats har varit redaktör och själv skrivit en tredjedel av bokens innehåll.

De föreslagna lösningarna på klimatkrisen riktar sig till vanliga människor. Målet är bland annat ett samhälle utan användning av fossila bränslen, det vill säga utan kol, olja och fossilgas.

Mats, som var en av initiativtagarna till etablerandet av institutionen för freds- och konfliktforskning vid Göteborgs universitet, har engagerat sig i klimatfrågorna sedan 70-talet.

– Men politikerna har inte åstadkommit mycket trots
decennier av globala klimatförhandlingar. Kurvorna pekar åt fel håll, säger han.

Människor tenderar att lägga över ansvaret för klimatet på beslutsfattare och experter hävdar Mats. Han och andra skribenter i antologin tror på en annan lösning.

– Vi har i stället försökt studera möjligheten för människor att gå samman för att åstadkomma ett fossilfritt samhälle. Vi tror på de små stegen som var och en kan göra på olika nivåer, säger han.

Boken vill visa på det miljö­arbete som redan nu finns på gräsrotsnivå i Sverige.

– Många experiment kring miljön växer fram just nu runt om i världen. Bara i Sverige finns ett 30-tal ekobyar där man kombinerar idéer om social gemenskap med ett ekologiskt kretsloppstänkande och grön teknologi.

Håller hoppet uppe

Trots att mycket görs kan det många gånger se mörkt ut på klimathimlen. Mätningar visar att de globala utsläppen fortfarande ökar. Som människa i allmänhet och forskare i synnerhet gäller det att inte tappa hoppet.

Enligt Mats finns det många som inte tar problematiken på allvar, inte bara makthavare.

– Jag träffar både de som är okunniga och de som är insatta men som har gett upp hoppet. Men det finns mycket man kan göra, även om det inte räcker enbart med tekniska förbättringar. Jag tror att sociala innovationer är viktigare än tekniska.

Men tekniska innovationer är givetvis också av vikt. Förnyelse­bar energi så som vindkraft och solenergi tillsammans med passiv­hus är framtiden menar Mats.

– Med 40 centimeter isolering och en värmeväxlare kan du värma upp huset utan någon annan separat värmekälla. Det blir en lägre underhållskostnad på den typen av hus och de är inte
mycket dyrare att bygga. I framtiden kommer varje hus att ha solceller på taket och vara sin egen energiproducent, säger Mats.

Samtidigt måste den materiella tillväxten underordnas ett hållbart sätt att se på naturen och sina medmänniskor enligt Mats. Där tror han att en förstärkning av det lokala civilsamhället kan vara en av nycklarna.

–Vi måste försöka återskapa en gemenskap mellan människor, där folk kan bli mer involverade i sin lokala kontext. I ett riktigt ekosamhälle kan vi människor utveckla livsvärden som når bortom vår girighet.

För att förändra vårt synsätt krävs att vi ser andra perspektiv på livet.

– I ett ekobysammanhang kan man sätta i system att ge utrymme för människor att prata med varandra. I dag är det vanligt att människor söker yttre belöning. Vi tror att vi är något för att vi blivit rika och därför skyltar vi med vår status, med fina bilar och resor till Thailand. Vi måste hitta andra värden och upptäcka vad som är livgivande.

Folkrörelse del av lösning

En växande global miljö­rörelse kan vara en viktig del av lösningen tror Mats.

– Om man tänker tillbaka på utvecklingen i Sverige. Hur skulle landet ha sett ut utan folkrörelser? Vi skulle inte ha haft någon demokrati till exempel. Och om inte nykterhetsrörelsen hade funnits, hur hade Sverige sett ut då?

Mats talar om miljörörelsen, kvinnorörelsen, om den globala rättviserörelsen och om occupyrörelsen där han menar att samtliga vill nå sina mål på fredlig väg.

– Det finns ingen väg till fred, freden är vägen, som Gandhi sa.

I ett av bokens kapitel lägger den kände freds- och konfliktforskaren Johan Galtung fram sin vision om att USA som världspolis och som världs­ledande ekonomi är på nedgång.

– Det i sin tur kan göra att globala rörelser får större inflytande, även om det visserligen inte finns några garantier för att det blir i en grön riktning, säger Mats och tar en tankepaus.

Sedan tillägger han:

– Jag inser nu att allt detta jag har sagt kan låta utopiskt…

Är det en utopisk tanke att vi kan rädda klimatet?

– Vissa stunder kan jag tänka att nej, det går nog inte. Men vi skulle nog inte skriva den här boken om vi inte trodde att det var möjligt.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det