• Bild: Anna Mattisson
    Dela. Breaking, dividing, splitting, sharing. Vad väljer vi? Esther Shalev-Gerz bild är först ut i konstprojektet Smittande oro och mod.
  • Bild: Anna Mattisson
    Välbesökt. Intresset för invigningen var stort.
  • Bild: Anna Mattisson
    Starkt. Hulebäcks danstreor visade en koreografi på tema yttrandefrihet inför en jublande publik.

Konsten att dela eller dela

Konst

I onsdags, exakt klockan tolv, invigdes likadana konstverk i tolv olika kommuner som en del av konstprojektet Smittande oro och mod.
I Härryda kommun står hennes bildkonst på Hulebäcksgymnasiet.

Det är onsdag och en trumpetfanfar får alla blickar att vändas mot Hulebäcks entré. Så avtäcks konstverket i sin glasmonter. En stor bild av två silvergrå, tillbucklade människor kommer fram. Mellan dem ligger ett klot, delat i två, och fyra ord: breaking, dividing, splitting, sharing.

På en skylt intill konstverket står en kort presentation av Esther
Shalev-Gerz konstverk. Det avslutas med ”Ordet dela har i det svenska språket precis som in engelskan två betydelser. Dels som i betydelsen separera men också i betydelsen av att dela med sig. De två figurerna står inför ett val. Precis som vi.”

Esther Shalev-Gerz bild är den första av fyra i projektet Smittande oro och mod. Alla konstverk som ingår har yttrandefrihet som tema och de visas ett i taget med en
månad mellan vernissagerna.

Tejpade munnar

Som en del av onsdagens avtäckande uppträdde danstreor från estetiska programmet. Danslärare Nina Thomas stod för koreografin. Med förtejpade munnar och likadana, grå kläder symboliserade danseleverna att det inte går att få uttrycka sig och att alla trycks in i samma form.

– Det finns en del två också som vi inte visade här, där tejpen är borta och alla tar av sig de grå tröjorna och har olika färger under. Där har alla solon, säger Nina Thomas.

Hon berättar att hon pratat mycket om yttrandefrihet med sina elever. Får alla röster höras och alla uttryck synas?

– Kanske inte alla normer finns representerade i populärkulturen? Vilket ansvar har vi som konst-
utövare att lyfta fram också dem? För en del människor i världen är det inte självklart att kunna uttrycka sig, säger Nina Thomas.

Begripligt genom konst

Att använda konstnärliga uttryck som dans och bild för att nå ut med tankar och åsikter tror hon fyller en mycket viktig funktion. Vissa saker blir starkare och lättare att förstå genom konsten.

Bildläraren Lena Tidblom ser
eftertanke och reflektion som en väldigt stor del av konsten. Betraktaren får stora möjligheter att tänka själv utifrån musiken, dansen, bilden, filmen eller vad det nu handlar om.

– Och konst kan förändra attityder. Man kan få en annan insikt. Det är fantastiskt att det här projektet kom nu, i de här tiderna, säger hon och syftar på den turbulens hon upplever i världen just nu.

Dag om estetiska värden

För att använda Smittande oro och mod så mycket som möjligt i undervisningen arrangerar Lena Tidblom en fortbildningsdag med Jörgen Svensson, curatorn för Smittande oro och mod, och dansprofessorn Efva Lilja. Tanken är att de ska föreläsa om estetiska värden och konstens vikt i samhället när det gäller yttrandefrihet.

Målgruppen är bland annat
Hulebäcks lärare i samhällskunskap, media och estetiska ämnen, samt lärare i kulturskolan och högstadiet.

Esther Shalev-Gerz bild hänger kvar på Hulebäck ett par veckor.
Första mars är det dags för nästa vernissage i serien. Då ställer Kendell Geers, från Sydafrika och Belgien, ut ett verk på Hindås stationshus.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det