Fortsatt arbete med Landvetter centrum

Landvetter

Arbetet med att skapa cirka 100 nya bostäder i Landvetter centrum går vidare.
Efter överklaganden och förseningar ligger ärendet nu åter på politikernas bord.

Redan för två år sedan godkände kommunfullmäktige förslaget till detaljplan för kvarter två och tre i Landvetter centrum. Enligt planen skulle tre nya flerbostadshus byggas med tre, fyra respektive fem våningar och totalt cirka 100 lägenheter. Också en park med dagvattendammar samt en parkering skulle skapas.

– Om det inte kommer in några överklaganden kan den första byggetappen starta redan i år. I så fall finns 50 nya lägenheter färdiga 2016 eller 2017, sa Tobias Pålsson, dåvarande planarkitekt på Härryda kommun, till Härryda-Posten i februari 2015.

Försenades

Beslutet överklagades dock och försenades rejält. Länsstyrelsen upphävde beslutet eftersom viktiga utredningar för att säkerställa att området inte skulle översvämmas inte var färdigt.

Sedan dess har plan­förslaget justerats och ställts ut igen. Det enda som har förändrats sedan sist rör översvämningsrisken. Det har gjorts en extra utredning om hur översvämningar ska motverkas i framtiden i framför allt planområdets västra del.

Bland annat har fler vägtrummor där regnvattnet kan rinna studerats som åtgärd.

Nu är det dags för beslutsfattande igen. I måndags klubbade kommunstyrelsen igenom det nya förslaget till detaljplan. Frågan ska nu vidare till fullmäktige för beslut. Om ingen ny överklagan kommer in vinner detalj­planen laga kraft några veckor efter kommunfullmäktigemötet.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook