• ÖPPET FÖR ALLA. Kyrkoherden Peter Bratthammar vill att Landvetter och Härryda församlingar ska vara öppna för alla.
  • NY SATSNING. Peter Bratthammar, Felicia Segerholm, Andreas Rångeby och Gustav Öhlander vid äventyrsskogen. "I första hand är den för de yngsta, men här kan vi knyta ihop arbetet med barn och ungdomar", säger Felicia.
  • MED I RINGEN. Peter Bratthammar sitter med när barn och föräldrar sjunger och gör rörelser "huvud, axlar, knä och tå".
  • NY LOGGA. Prästgårdens nya symbol kan läsas på många olika sätt, bland annat som en smiley, P som i prästgård. Semikolonet står för att kyrkans ungdomsverksamhet är en självständig del av samhällets arbete för unga, men samtidigt en del av helheten. Ögat blinkar, humor ska finnas med i arbetet.
  • SATSAR PÅ NÄTET. Landvetter Härryda pastorat har en stor ungdomsverksamhet i prästgården. På anslagstavlan sitter en lapp med en text som översätts till "Hemma är där wi fi kopplas upp automatiskt.

Barn och unga är församlingens motor

Landvetter/härryda

Landvetter-Härryda pastorat har i flera år satsat mycket på barn och unga. 2015 var det cirka 75 procent av de unga medlemmarna som konfirmerade sig.
– Det är vår stora framgångssaga, säger kyrkoherden Peter Bratthammar.

Doften av nybakt bröd klättrar på väggarna i Härryda församlingshem. På nedervåningen äter småbarn och deras föräldrar frukost på ”Sköna barntimmar”.

– Det ska dofta gott och vara välkomnande. Vi vill vara en kyrka för alla, vi ska möta alla från födseln till minnesstunden efter begravningen och vi ska ta emot dem med kärleksbudskapet, säger Peter Bratthammar som är kyrkoherde i både Härryda och Landvetter församling.

När han fick tjänsten 2009 var det efter en ganska turbulent tid i pastoratet. Det var stor personal­omsättning och han mötte en rad utmaningar.

– Det är alltid så i en idéburen organisation, det finns många olika tankar.

Nu berättar flera anställda om hur bra det fungerar.

Antalet gudstjänstbesökare på söndagarna ligger förvisso relativt konstant, men en rad nya aktiviteter eller ”projekt”, som Peter Bratt­hammar kallar dem, har tillkommit. Nu planeras till exempel för något som kallas spagettigudstjänst.

Sedan länge finns fasta verksamheter som körer, öppen förskola, fritidshem och rytmik.

Listan kan göras lång och med fler kontaktytor med invånarna lockar kyrkan på många håll fler besökare än tidigare.

– Jag kanske kan framstå som lite blåögd, för jag är lite mer optimistisk än många andra när det gäller kyrkan. Jag vill att det hela tiden ska hända något. I Landvetter och Härryda är det relevant att vara i kyrkan. Vi satsar väldigt mycket på barn och fångar upp familjerna, det är vår motor, säger Peter Bratthammar.

Serverar lunch

Vi går upp till matsalen där doften av ett soppkok pyser ut från köket. Vid elva tittar några pensionärer in för att ta del av guds ord och sopplunch. Även småbarn äter där med sina föräldrar.

Satsningen på barn och unga har gett resultat på flera sätt. 2015 var pastoratet tredje bäst i landet när det gäller andelen konfirmerade ungdomar, 75 procent av de som är medlemmar i kyrkan anmälde sig.

– I tisdags hade jag en ungdomsmässa där 56 unga tog emot nattvarden. Det är helt otroligt. Vi har något som de inte möter någon annanstans.

Peter Bratthammar brukar hålla så kallade taizémässor för ungdomarna. De innehåller sånger som upprepas om och om igen. Och sedan tystnad i fem minuter.

– Jag tänkte innan att det inte går att få dem att vara tysta så länge, men det gick fantastiskt bra. Jag tänker att de behöver det också. Att det bara är tyst och de inte behöver ta in någonting.

Konfirmanderna får varje år möjlighet att resa till Krakow och se Auschwitz.

– De möter mörker och ljus och ur det kan de göra något gott.

Många mediefastar

Peter Bratthammar ser en större medvetenhet om existentiella frågor. Förra veckan inleddes till exempel fastan på askonsdagen. En fasta handlar nödvändigtvis inte bara om uteblivna måltider.

– Det kan handla om konsumtion, eller mediefasta, många pratar om att de inte ska använda Facebook på ett tag. Andra kanske vill undvika att dricka
alkohol i en månad. Det går att rubricera det olika. Man kan gärna gå till kyrkan och unna sig en halvtimme eller 45 minuters stillhet. Varje onsdagskväll under fastan har vi fastekonserter, musik och ett ord på vägen. Det tror jag är jätteviktigt, säger Peter Bratthammar.

Vi sätter oss i bilen och kör till prästgården i Landvetter. Ingen har bott i gården på många år.

I rummen står pingisbord, biljardbord, ett flipperspel. Det finns även ett musikrum och andra små rum för olika intressen.

Det är en ungdomsgård med en tydlig målsättning.

– Det är viktigt att det hela tiden finns en koppling till det kristna budskapet, säger Peter Bratthammar.

Verksamhetschefen Gustav Öhlander och församlingsassistenterna Felicia Segerholm och Andreas Rångeby berättar om hur de jobbar med ungdomar och andra på prästgården.

– När vi öppnade för fem år sedan var tanken att det skulle vara ett ungdomens hus. Nu har vi en äventyrsskog bakom huset, vi bygger ut altanen till en mötesplats och välkomnar både yngre och äldre, säger Gustav Öhlander.

– Från det att vi fick huset har vi fått växa i lugn och ro till det vi är just nu. Att vi lyckats ser vi på att många andra församlingar kommer hit och tittar, säger Andreas Rångeby.

De många rummen passar verksamheten.

– Vi har många olika platser att socialisera på. Ungdomar vill inte bara ha ett stort rum utan vill också kunna dra sig undan, säger Gustav Öhlander.

Ledande på nätet

Andreas Rångeby har länge jobbat aktivt för att Landvetter-Härryda pastorat ska vara ledande när det gäller sociala medier på internet, inte minst Instagram där de enligt egen uppgift är trea av alla församlingar i landet när det gäller antalet följare.

– Vi är ganska unika på det sättet. Och vi berättar gärna hur vi jobbat de senaste åren. Även i det arbetet är det andra församlingar i landet som tittat på oss och tagit efter, säger han.

Peter Bratthammar ger sina medarbetare stor frihet att starta nya projekt.

– Jag har många duktiga medarbetare.

Var kommer Gud in i allt det här?

– Gud agerar ju i vardagen och gör att det känns gott att vara här. Vi har roligt och skrattar tillsammans. Det kan starta upp ett behov att prata om kristendom.

Nyligen har församlingen anställt en ny präst som heter Margaretha Josefsson.

– Hennes uppgift är att skapa fördjupning, säger Peter Bratthammar.

Som präst tycker han självklart att gudstjänsten är viktig.

– Men jag har också kommit fram till att många vill göra annat på söndagen. Konkurrensen är hård. Vi försöker därför locka barn­familjer genom att erbjuda kortare gudstjänster även på vardagarna under enklare former, kanske på en kvart eller en halvtimma. Vi ska inte under­skatta de mötena.

När det är soppandakt kommer det i snitt 40-45 personer. Det är alltid fullt.

– Säg så här. Om vi skippar de här vardagsaktiviteterna, kommer besökarna på söndagarna då? Nej, jag tror inte det. Kyrkan kan inte diktera när människor ska gå i kyrkan. Vi måste kunna prata om Gud och det goda även i vardagen och där är vi duktiga, säger Peter Bratthammar.

Han ser dop, vigslar och begravningar som kyrkans viktigaste uppgift. Antalet besök vid dopgudstjänster i pastoratet har legat ganska konstant kring
3 500 per år de senaste fem åren.

– För mig är dop väldigt viktigt, i dag har det blivit lite som en vigsel. Det är sällan vi har dop med under 30 gäster, ibland är det över 150. Det kan vara föräldrar som inte är gifta, men de vill göra dopet till en speciell händelse.

Tappar medlemmar

Många tror att kyrkan tappade ett stort antal medlemmar när kyrkan bröts loss från staten vid millennieskiftet. Men svenska kyrkan har konstant tappat cirka en procent om året sedan 80-talet. Vid slutet av 2015 var 63,2 procent av svenskarna medlemmar.

– Vi har ingen kyrkogångsplikt i Sverige, alla får välja. Vi kan bara hoppas att människorna väljer rätt.

I dag tycker Peter Bratthammar ändå att kyrkan mår bra.

– Den mår utmärkt. Jag tror på kyrkan. Jag skulle inte bli förvånad om vi blir starkare. Vi kommer finnas för alltid, men vi finns inte kvar för alltid om vi inte finns i männi­skornas liv.

Han menar att när många mörkare krafter växer sig starkare blir Jesus värdegrund och den kristna tanken ännu viktigare.

– Den kristna värdegrunden är unik för den menar att alla är lika mycket värda, vit, färgad, rik, fattig, man, kvinna. Det är på den grunden vi har byggt vår demokrati, säger Peter Bratthammar.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det