Bild: HÄRRYDA KOMMUN
FRAMTIDSPLANER. Härryda kommun planerar för 2 950 bostäder i centrala Mölnlycke i samband med en ny järnvägsstation. I nedre delen kan du se hur husen kan komma att skapa en helt ny stadsdel i Mölnlycke med butiker i bottenvåningen.
Bild: HÄRRYDA KOMMUN
FRAMTIDSPLANER. Härryda kommun planerar för 2 950 bostäder i centrala Mölnlycke i samband med en ny järnvägsstation. I nedre delen kan du se hur husen kan komma att skapa en helt ny stadsdel i Mölnlycke med butiker i bottenvåningen.

Kritik mot informationsmöte

Mölnlycke

På tisdag kväll är det kommundelsdialog om byggplanerna för stationsområdet i Mölnlycke centrum.
Många Mölnlyckebor tycker att det kommer för sent.

På mötet vill kommunens politiker och tjänstemän samla in Mölnlyckebornas synpunkter på den nya skissen för området kring Mölnlycke järnvägsstation med bland annat 2 950 nya bostäder i hela centrum.

Men aktionsgruppen ”Tåg Härryda” (baserad i Mölnlycke) tycker att mötet kommer för sent, bland annat efter att kommunen lämnat in ett remissvar till Trafikverket när det gäller den nya höghastighetsjärnvägen som ska byggas och sträckan Almedal-Mölnlycke.

Processen är komplicerad då mötet på tisdag handlar om Härryda kommuns tjänstemäns skiss på tänkbar samhällsbyggnad vid stationsområdet. I det arbetet utgår kommunen från sträckan Mölnlycke-Bollebygd som är först ut och redan bestämd.

Med början i Mölnlycke har Trafikverket sedan tidigare i uppdrag att sänka spåren vid Mölnlycke station och överdäcka för att minska buller.

På och runt denna överdäckning ser Härryda kommuns politiker och tjänstemän stora möjligheter att bygga en helt ny stadsdel.

Om detta tog kommunen förra året i hand med Sverigeförhandlingen och förra veckan presenterades den senaste idéskissen (se bilden).

En klar majoritet av politikerna i kommunstyrelsen är eniga om satsningen på bostäder. På kommunens hemsida uttrycker båda kommunalråden Per Vorberg (M) och Mats Werner (S) samma ståndpunkt. Den att med nedsänkta spår och en överdäckning genom centrum går det att binda samman centrala Mölnlycke, skapa bostäder, handel, kommunal service och modern infrastruktur.

Det här är ett arbete som pågått sedan den dåvarande alliansregeringen under förra mandatperioden beslutade att det ska byggas en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm.

Redan i oktober 2015 skrev Härryda-Posten om planerna för en ny station och visade en tidig idéskiss från tjänstemännen på hur det kan komma att se ut kring resecentrum om drygt tio år. Även den gången bjöds invånarna in till ett möte där de kunde lämna sina synpunkter.

Då var det cirka 900 nya bostäder vid stationen. Nu är det upp till 1 300 bostäder i samma område och totalt 2 950 nya bostäder i hela centrum med Mölnlycke fabriker inräknat.

På tisdag lär många kritiska Mölnlyckebor göra sina röster hörda. Med aktionsgruppen ”Tåg Härryda” i spetsen är många sedan länge emot järnvägsplanerna. De vill inte ha en ny station i Mölnlycke och inga höghastighetståg som bullrar och stör. Särskilt med tanke på att snabbtågen inte ska stanna vid stationen.

Det minst dåliga alternativet är enligt motståndarna en tunnel där höghastighetsjärnvägen leds söder om Mölnlycke.

Det är det alternativ som i dagsläget framstår som minst troligt. Detta eftersom Trafikverket, om de satsar på tunneln, inte kommer att sänka spåren inne vid Mölnlycke station. Då blir det ingen överdäckning och svårt att bygga bostäder.

 

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook