• Karta: HÄRRYDA KOMMUN
    FRAMTIDSPLANER. Den nya skissen för Mölnlycke station. Den gröna rektangeln i mitten är överdäckningen av spåret. Runt den planerar kommunen för 2 950 bostäder. Precis till vänster om överdäckningen finns en helt ny rondell och anslutning till Säterileden. I nedre delen kan du se hur husen kan komma att skapa en helt ny stadsdel i Mölnlycke med butiker i bottenvåningen.
  • Bild: PETER GUSTAFSSON
    VISAR RITNING. Projektledare Anna Lundqvist och stadsarkitekten Matilda Svenning med den nya skissen för Mölnlyckes stationsområde.

Nya skissen för Mölnlycke

Mölnlycke

I går kväll var det kommundelsdialog om byggplanerna för stationsområdet i Mölnlycke centrum.
Bland annat presenterades en ny, förhoppningsvis smidigare, lösning för trafiken.

Kommundelsdialogen i Mölnlycke i går handlade om Härryda kommuns tjänstemäns skiss och förslag på tänkbar samhällsbyggnad vid stationsområdet.

På mötet ville politiker och tjänstemän visa upp det förslag de jobbar med och samla in invånarnas synpunkter på planerna när gäller bland annat cirka 3 000 nya bostäder i Mölnlycke.

– Vi hoppas att invånarna ser detta som en chans att påverka. Det är fortfarande tidigt i processen, säger kommunens projektledare Anna Lundqvist.

Hon och stadsarkitekten Matilda Svenning beskriver projketet som nästa årsring i Mölnlycke centrum som genomgått en stor omvandling de senaste 20 åren.

I arbetet samarbetar kommunen med Trafikverket och utgår från den nationella järnvägsplanen för den nya höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm.

Sträckan Mölnlycke-Bollebygd är bestämd och finansierad.

– Vi ser en bättre möjlighet att pendla till Göteborg med lokaltåg och dessutom ta sig till flygplatsen och Borås. Vi förstorar pendlingsområdet, säger Matilda Svenning.

Vill bygga ihop centrum

Trafikverket och kommunens arkitekter utgår för närvarande från att det blir fem spår och nedsänkt läge. (Detta kan ändras om det blir en tunnel för höghastighetståg.)

Kritikerna menar att fem spår skulle dela Mölnlycke mitt itu ännu mer än järnvägen gör i dag. Men Matilda Svenning och Anna Lundqvist tror att det kan bli tvärtom.

– Vi väljer att se det som en möjlighet att bygga samman centrum, säger Anna Lundqvist.

På skissen är spåren nedsänkta med fyra meter och överdäckade i 480 meter genom centrum. På och runt denna överdäckning ser Härry­da kommuns politiker och tjänstemän stora möjligheter att bygga en helt ny stadsdel.

Där planeras för fler grönytor och bättre möjligheter att gå eller cykla från södra sidan av spåret till den norra. Bland annat byggs en helt ny gång och cykelbro vid Mölnlycke fabriker.

När det gäller byggandet tog kommunen i hand med Sverigeförhandlingen förra året. Nya bostadshus ger kommunen inkomster till de satsningar som görs.

En klar majoritet av politikerna i kommunstyrelsen är eniga. På kommunens hem­sida uttrycker till exem­pel båda kommunalråden Per Vorberg (M) och Mats Werner (S) samma positiva ståndpunkt.

Redan i oktober 2015 skrev Härryda-Posten om planerna för en ny station och visade en tidig idéskiss. Även den gången bjöds invånarna in till ett möte.

I den nya skissen finns det plats för drygt 1 000 bostäder i fem-sexvåningshus vid stationen och totalt 3 000 nya bostäder i hela centrum med Mölnlycke fabriker inräknat.

– Det är något fler bostadshus på norra sidan av spåret nu. Det knyter ihop området med dagens centrum. Det blir handel i bottenvåningen och en strandpromenad vid ån, säger Matilda Svenning.

Grönt centrum

2015 tryckte besökarna på att de vill ha ett grönt centrum.

– Vi tycker att vi har lyft det och att känslan är mycket grönt och vatten, säger Matilda Svenning.

Det blir inget nytt stort P-hus vid Massetjärn och även när det gäller trafik­lösningen har kommunen lyssnat vilket innebär mindre trafik mellan stationen och centrum.

– Vi vill hålla trafiken från Benareby utanför centrumkärnan, säger Matilda Svenning.

För att klara det blir det en helt ny rondell och länk till Säterileden över spåret vid tågens infart från Göteborg.

För alla delar i skissen som buller, vibrationer och farligt gods pågår nu olika beräkningar. Dessutom intervjuas invånare om hur deras vardagsliv kan påverkas. Det hela ska också gå ihop
ekonomiskt.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook