Tjänstemän får bakläxa från KS

Härryda kommun

Sedan i november 2015 har Sektorn för samhällsbyggnad haft i uppdrag att ta fram två strategier och en dialog- och kommunikationsplan.
När resultatet presenterades för kommunstyrelsen förra veckan var uppgifterna inte genomförda och tjänstemännen fick bakläxa på den ena.

På kommunstyrelsens senaste möte presenterade sektorn för samhällsbyggnad slutresultaten av två uppdrag som de fått av fullmäktige i slutet av 2015.

Det ena uppdraget var att ta fram en strategi, dia­log- och kommunikationsplan för hur medborgare och politiker görs delaktiga i visioner och centrumutveckling i Härrydas orter. En kommunikationsplan innehåller vanligtvis en nulägesanalys, en undersökning av vilka som ska nås och genom vilka kanaler det görs på bästa sätt, vilket budskap som ska förmedlas och när det ska ske samt, i det här fallet, hur fler ska ingå i en dialog med och inom kommunen.

– Men det blev inte så mycket med det. De har inte löst uppdraget, säger kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg och förklarar att det är oerhört viktigt att ha en tydlig dialog med medborgarna och nå ut med information.

Nytt arbetssätt

I stället för kommunikationsplan har samhällsbyggnad skrivit 1,5 sida om de kommundelsdialoger som äger rum en gång i halvåret på kommunens orter. Något som i sig kan tyda på bristande kommunikation.

– Det har förts en dialog mellan politiker och förvaltningen om kommundelsstämmorna som blivit kommundelsdialoger. Det är ett nytt arbetssätt, säger samhällsbyggnadschef Håkan Jacobsson och menar att de därför uppfattat att det var det uppdraget skulle handla om.

Att uppdraget inte ansetts slutfört ser han som något som händer. Då är det bara att jobba vidare.

– I och med att kommunstyrelsen valde att inte tycka att vi är färdiga ska dialogen fortsätta om vilka kompletteringar vi ska göra. Vi får stämma av med politiken vad en sådan kommunikationsplan skulle innebära.

Det andra uppdraget var att ta fram en strategi för hur kommunen ska bli mer tillåtande till innovativt byggande och stimulera till energieffektivisering. Det handlar också om att ta fram ett arbetssätt för hur kommunen ska hantera efterfrågestyrd detaljplanering och privata initiativ och arbetsinsatser.

Satsar på ny rutin

Den rapport som sektorn för samhällsbyggnad skickat in är en dryg halvsida lång och fokuserar helt på planbesked. I det fallet har tjänstemännen dock fått ett kompletterande uppdrag som de ska lägga fokus på i stället. De släpper därför uppgiften att ta fram en strategi och lägger tonvikten på att ta fram en rutin för hur fler ska komma med i den initiala processen vid uppstart av detaljplanearbetet och löpande under processen.

– Det värdefulla är inte att ta fram en strategi utan att få fram hur vi tänker jobba med rutiner, policys och arbetssätt, säger kommundirektör Peter Lönn.

Ska få stöd

För att få ordning på dialog- och kommunikationsplanen menar Peter Lönn att kommunens kommunikatörer behöver kopplas in för att stötta samhällsbyggnad. Att det inte gjorts tidigare förklarar han med att det inte fanns någon fast anställd kommundirektör på plats för att styra upp det samarbetet under 2016.

– Vi hade inte kopplat på tillräckliga kommunikationsresurser, det ska vi göra nu.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook