• BIld: Anna Mattisson
    STARTKLAR. "Jag har alltid idrottat och varit i mansdominerade miljöer så jag har lärt mig den manliga jargongen och anpassat mig efter normen. Men om man kommer från en annan norm kan det vara svårt att komma in och känna sig bekväm", säger Chalmers GK:s klubbchef Carita Moretto Lysholm. Efter två års förberedelser står klubben redo att svinga sig ut i arbetet för ökad jämställdhet och locka fler kvinnor till golfen.

Chalmers GK siktar mot jämställd golf

Allmänt

– Man säger ofta att golf skapats av män för män, säger Chalmers GK:s klubbchef Carita Moretto Lysholm.
Sedan hösten 2015 har Härryda-klubben varit testpilot i ett projekt som ska öka jämställdheten inom sporten.

Bara 28 procent av Sveriges golfare är kvinnor. För att locka fler kvinnor till både sporten och styrelserummen startade Svenska golfförbundet (SGF) initiativet Vision 50/50. Under 1,5 år har Chalmers golfklubb och sju andra pilotklubbar fungerat som testobjekt under ledning av forskare för att ta fram ett underlag för det nationella jämställdhetsarbetet.

– Det här är så otroligt spännande för det finns
inget svar om vad som är rätt eller fel. Vi får prova oss fram och ta små steg. Och ha tåla-
mod, säger Carita Moretto Lysholm, som representerat sin klubb i projektet tillsammans med dess ordförande, vice ordförande och en före detta styrelseledamot.

Klubben under lupp

Sedan starten har de åtta klubbarna träffats för att utbildas om genus och organisation. Sedan analyserade de orsaker till varför golf är en så manligt domnierad sport, satte sin egen klubb under lupp och identifierade vilka förändringar de själva skulle kunna göra. Nu jobbar klubbarna med att ta fram en handlingsplan för de kommande åren och när pilotprojektet avslutas i september börjar arbetet med att konkret förändra Chalmers GK så fler kvinnor lockas till banorna och minst 35 procent kvinnor sitter i styrelsen år 2020. I dag är knappt var tredje medlem kvinna och i Chalmers GK:s styrelse är två av tio kvinnor. Carita Moretto Lysholm är själv den enda heltidsanställda kvinnan, av åtta. Till och med sässongsarbetarna är uteslutande män och killar.

Vill locka kvinnor

Många tankar har fötts under projektets gång.

– Om vi ska attrahera fler kvinnor behövs en förändring. Vi behöver få igång kvinnors intresse för att engagera sig, säger Carita.

Hon förklarar att om både kvinnor och män får inflytande över golfen kommer den att bli mer inkluderande och välkomnande och genom det roligare och mer attraktiv för alla.

Sitter i väggarna

Carita berättar att det är många småsaker som tillsammans gör att den manliga normen satt sig i väggarna, och som skulle behöva förändras. Det kan handla om allt ifrån en jargong där uttryck som till exempel att ”slå som en käring” är vanligt till att de utslagsplatser som de flesta män väljer har både bänk, anslagstavla och bolltvätt medan inget av det finns där de flesta kvinnor brukar börja, några tiotal meter närmare hålet.

För att skapa ett bredare engagemang och få med fler kvinnor på beslutsfattande positioner tror hon också på nya och alternativa arbetsformer.

I början tror hon att många i klubben såg Vision 50/50 som ett sidoprojekt till den vanliga verksamheten. Nu börjar fler och fler förstå att det är starten på ett långsiktigt förändringsarbete.

– Det är viktigt att det genomsyrar hela organisationen. Nu har vi fått verktyg för hur vi kan driva förändringsarbetet vidare, säger Carita och menar att det är helt nödvändigt.

Ökar trivseln

Dels för att göra sporten mer jämställd och rättvis, dels för att det vore ekonomiskt ohållbart att inte hitta sätt att rekrytera fler kvinnor. Att skapa en anläggning som lockar till sig både kvinnor och män skulle gynna alla och öka trivseln, menar hon.

Något enkelt arbete har det inte varit att delta i pilot-
projektet.

– Vi har hamnat i obekväma situationer och det har varit ilska, frustration och uppgivenhet. Projektet har verkligen utmanat oss alla. Men jag är otroligt tacksam för den här resan, också som individ har jag blivit mer medveten. Nu känner jag mig rustad och motiverad, till hösten tar vi nästa steg i förändringsarbetet som kommer att integreras i hur vi driver klubbens utveckling vidare, säger Carita Moretto Lysholm.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det