• Bild: Anna Mattisson
    Näst på tur. Nina Bondeson är den senaste i raden av konstnärer som skapat en bild för demokrati- och yttrandefrihetsprojektet Smittande oro och mod. Hennes bidrag visas i tolv kommuner samtidigt och står bland annat utställd i entrén till Mölnlycke kulturhus.
  • Blåslagen. Nina Bondeson beskriver sina bilder som tvetydiga och lika mångbottnade som poesi. Att lägga till en förklarande text i en bild var en utmaning.

Konsten- ett hotat språk

Konstpolitik

Konstprojektet Smittande oro och mod fortsätter, nu med ett verk av Nina Bondeson.
I torsdags besökte hon Mölnlycke kulturhus för en föreläsning om konstens betydelse för demokrati och yttrandefrihet och om de hot som finns mot den i dagens Sverige.

När Nina Bondeson
beskrev konst under sitt
föredrag i Mölnlycke kulturhus var det som en form av språk. Att lära sig uttrycka sig genom konst och kreativt skapande, och lära sig tolka bilder och andra estetiska uttryck, är att
erövra ett sätt att kommunicera menar hon. Det kan
göra det möjligt att nå ut med vad vi känner och tänker kring saker som är svåra att förmedla i ord, och att förstå andra.

Låg ställning

Att konsten har en så låg ställning i många sammanhang, inte minst politiska, ser hon därför som ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och demokratin.

– Det demokratiska samhället är beroende av invånarnas röster. Vi måste ha en konstpolitik som kan säkra fria handlingsutrymmen för konst, säger hon.

Konsten vs reklamen

En annan fråga som hon lyfte fram i sitt föredrag var den om vem som har rätt att ta plats i det offentliga rummet och vad det får för konsekvenser. Vi översköljs av bilder men de flesta är i form av reklam, uppbyggda för att endimensionellt, enkelt och snabbt tolkas i hjärnan. Det du ser direkt är allt som avses.

Vanan vid att se den här typen av bilder, samtidigt som konst inte får utrymme i vardagen på samma sätt, gör oss ovana vid att tolka mångbottnade bilder och
låta dem få ta tid. Som konstnär har hon varit med om att bilder hon gjort ansetts opassande vid en första anblick och plockats ned.

Rädda för att göra fel

Nina Bondeson kan också uppleva en rädsla hos beslutsfattare för att konsten ska tolkas ”fel” av dem som ser den. Till exempel plocka-
des en bild av en hund hon gjort till en skola ned för att rekorn tyckte att den såg för ensam och ledsen ut och därför skulle göra barnen oroliga.

Nina Bondeson tog också upp det kända exemplet med Carolina Falkholts bild av en vagina, färgsprakande spraymålad på en högstadieskola i Nyköping år 2014. Motivet ansågs så förfärande att det först täcktes över och debatterna rasade. Fast vi lever med så mycket bilder runt oss har skolan allt mindre av uppdrag och resurser att göra oss bild-läskunniga, menar Nina Bondeson.

Omätbara värden

Att konstens betydelse inte går att mäta tror hon bidrar till att den ofta förklaras som ganska onödig i en värld där det ska finnas diagram över allt. Det i sig gör att det satsas relativt lite på konsten från politiskt håll, menar Nina Bonde-
son och efterlyser inte bara satsningar på professionella konstnärer.

– Alla människor som vill ska ha tillgång till att utveckla sina språkförmågor, säger hon och tillägger att det inte bara är konsten som kommer i kläm när allt ska gå att mäta utan också till exempel vård och pedagogik.

Som konstnär ser Nina Bondeson sitt uppdrag som att bidra till ett öppet och demokratiskt samhälle. Hon ser det därför som oerhört viktigt att politikerna satsar på konsten som språk och kommunikation och inte bara fokuserar på sådant som de själva ser som fint, kommersiellt gångbart eller ekonomiskt lönsamt.

– Konsten tillför fler verktyg och möjligheter att kanske ha lite bättre tur när vi tänker. Demokrati och yttrandefrihet är stora, avgörande, säger hon.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det