Gymnasiesärskolan på Hulebäck kan fasas ut

Härryda kommun

Hulebäcksgymnasiet börjar växa ur sina lokaler. För att råda bot på problemet tar skolan in färre elever till hösten. Fordonsprogrammet och gymnasiesärskolan tar inte in några elever alls.

Det är få sökande till fordonsprogrammet och skolan väljer att inte ta in några elever alls till hösten. I stället vill man utreda möjligheten att starta lärlingsprogram inom fordon och transport hösten 2018 samt yrkesintroduktion med språkstöd, i samarbete med vuxenutbildningen.

När det gäller gymnasiesärskolan var det bara en sökande. På grund av det låga intresset beslutade skolledningen att inte ta in några nya elever alls till hösten.

Skjuter på beslutet

Från början var förslaget att gymnasiesärskolan helt skulle fasas ut, men efter protester från personalen på gymnasiesärskolan har beslutet om särskolans framtid skjutits upp till i augusti. Beslutet att inte ta in några nya elever till hösten står dock fast.

Utöver detta minskas även antalet platser ner på flera andra program. Skolan tar in 100 i stället för 130 elever till naturvetenskapsprogrammet och 120 i stället för 150 till samhällsprogrammet. Dessutom drar man ner med 30 platser på det estetiska programmet.

– Vi har tagit in för många elever och lokalerna räcker inte till. Nu måste vi justera det, antingen genom att bygga ut eller dra ner volymerna, säger Egil Gry, verksamhetschef.

En orsak till det ökade elevantalet är att det individuella programmet, IM, växer. Dit räknas också nyanlända elever som går på språkintroduktion.

– Där har vi inga möjligheter att reglera antalet elever utan vi tar emot alla som söker. På två år har eleverna på IM fördubblats från 60 till 120 elever, säger Egil Gry.

För trångt i bamba

Han nämner matsalen som en plats i skolan där utrymmet inte längre räcker till.

– Vi har lämnat in en önskan om att få bygga ut vår skolmatsal.

Egil Gry beskriver det som att man pausar intaget till fordonsprogrammet, men understryker att skolan är mån om att ha kvar utbildningen i någon form.

För en dialog

När det gäller gymnasiesärskolan för skolledningen en dialog med personalen.

– Vi ska utreda om det är ett för litet elevunderlag och om vi i så fall ska fasa ut utbildningen. Många elever
som är berättigade väljer bort särskolan och går på IM i stället, kanske för att de då känner sig mer som en vanlig elev, säger Egil.

En del av de som går ut från grundsärskolan i kommunen väljer också en gymnasiesärskola i en annan kommun.

En orsak kan vara att de vill gå i en skola längre hem-ifrån precis som många andra gymnasieelever. Det kan också vara så att de väljer en skola med ett annat program än vad Hulebäck kan erbjuda.

– Vi har bara ett program och det är administration, handel och varuhantering med möjlighet att ta truckkort. Det kanske upplevs som för svårt av en del elever,
säger Egil Gry.

Kommunstyrelsen har antagit skolledningens förslag till ny organisation på Hulebäcksgymnasiet.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook