Klartecken för detaljplan i Rävlanda

Rävlanda

Arbetet med att bygga 60-80 nya bostäder i centrala Rävlanda, planlägga för Björkelids äldreboende och bygga en ny lokalgata går vidare.
I går godkände kommunfullmäktige en ny detaljplan.

De 60-80 nya bostäderna är tänkta att bli rad-, par- och kedjehus. De flesta föreslås ligga i ett område som i dag är obebyggt; söder om järnvägen, vid Gärdhemsvägen och Björkelidsvägen.

Att det är så stor osäkerhet kring hur många de nya bostäderna blir beror på att husens utformning och storlek inte bestäms förrän det är dags att fatta beslut för markanvisning och bygglov.

Vill utreda bullret

Förslaget till detaljplan var ute på samråd för ett drygt år sedan. Vid årsskiftet var det granskningstid och ytterligare elva kommentarer lämnades in till kommunen.

Länsstyrelsen ställer sig bakom planen men tycker att den borde kompletteras med en bestämmelse om bullerskyddade uteplatser. Också Miljö- och bygglovsnämnden vill att fler utredningar ska göras för att bullermiljön ska bli så godtagbar som möjligt.

Trafikproblem

Synpunkterna från sakägare liknar dem som kom in vid samrådet förra året. Det handlar bland annat om trafikökningen som beräknas ske i och med de nya bostäderna.

Skribenterna lyfter fram nackdelar med förslaget till hur trafiken ska flyta på och lyfter fram problem som de redan upplever med plankorsning med järnvägen och brist på parkeringsplatser.

Några har också skrivit om vikten av att de nya husen byggs så de passar hur orten och området ser ut i dag, med stil och höjd på byggnaderna.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det