Alliansen i Härryda har inget aktivt klimatarbete

Debatt

Under våren 2017 har IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk Försäkring för tredje året i rad genomfört en enkätundersökning för att kartlägga hur Sveriges kommuner arbetar med klimatanpassning.

Resultaten från undersökningen har legat till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas arbete.
Vid förra enkätundersökningen placerade sig Härryda kommun på 62:a plats och nu i den senaste blev det plats 147. I enkäten var Uppsala bäst i klassen med totalt 33 poäng där Härryda skrapade ihop 6 poäng.

Vid presentationen av den första enkäten 2015 ställde Miljöpartiet en interpellationsfråga till kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M)) hur långt vi kommit i klimatanpassningsarbetet och de sex stegen i klimatanpassningsprocessen: etablera anpassningsarbetet, risker och sårbarheter, identifiera anpassningsåtgärder, välja anpassningsåtgärder, genomföra och följa upp och utvärdera.

Vid det tillfället så hade kommunen inte ens besvarat enkäten och det fanns inget strukturerat klimatanpassningsarbete. Nu har kommunen under de senaste åren besvarat enkäten men hamnar långt ned på den aktiva listan.

Miljöpartiet i Härryda har mycket aktivt drivit frågan om klimatarbete både i motioner och yrkanden i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen där vi blir nedröstade av Alliansen.

Vid kommunfullmäktige under 2015 godkändes en klimat- och energiplan för Härryda kommun. Miljöpartiet ville att klimat- och energiplanen skulle återremitteras, beroende på att den saknar en helhetssyn. De åtgärder som föreslås i planen är mycket allmänt hållna och där finns varken mätbara mål eller tidsaspekt. Nästan alla partier höll med om att planen är tandlös men man röstade i alla fall igenom den.

Tack vare en aktiv förvaltning så pågår ett klimatarbete framförallt avseende energirådgivning och internt miljöarbete, men vi saknar en strategi från Alliansen att driva dessa frågor. Miljöpartiet har fått igenom en motion om solcellskarta som nu har tagits fram av förvaltningen i samarbete med Härryda Energi.

Vi saknar fortfarande en framåtsträvande klimat- och energiplan och en aktiv klimatanpassningsplan. Klimat-
frågan är antagligen den viktigaste frågan för vår existens på jorden.
Miljöpartiet gör skillnad.
Roland Jonsson
Birgitta Olsson
Språkrör Miljöpartiet i Härryda

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook