Bullerutredning

Debatt

Svar till Gunnar Palm och Conny Wickberg, HP 31/5.

Som ett avslut på insändarna angående dialogmöte, överdäckning och förlöjligande kommentarer från Gunnar och Conny, vill vi hänvisa till den bullerutredning som Sektorn vid Samhällsbyggnad i Härryda kommun lät utföra 2012.

På sidan 13 i kompletterande PM till publikation 2012:02 kan man läsa att en överdäckning kommer medföra 50 procent högre bullernivåer i områdena väster och öster om överdäckningen jämfört med enklare åtgärder som skärmar. Bullernivåerna ökar även på större avstånd från motorvägen. Orsaken är bland annat att bullret samlas till två punkter och kommer högre upp från vägen som följd av tunnelmynningarna.

Eftersom tunnelväggar är akustiskt hårda skapas höga ljudnivåer inne i tunneln som sedan strålar ut från mynningen. Detta får till följd att bullerkällans höjd blir högre, vilket i sin tur gör att bullerdämpningen av eventuella skärmar runt tunnelmynningen blir avsevärt lägre. Ljudabsorbenter i i tunnelmynningar löser inte detta problem.

Vi som bor i Landvetter har under många år framfört behovet av åtgärder för att minska bullret! Det är nog väldigt få som är intresserade av ett ökat buller!

Thomas o Thomas

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook