• Bild: JENNY FÖRANDER
    ENGAGERAD. Claes-Göran Waborg håller sig à jour med allt som händer i järnvägsfrågan. Han har nu skickat in egna förslag på hur arbetet med järnvägen ska fortskrida till kommunen.
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Delade meningar om hur Mölnlycke centrum ska växa

Härryda kommun

Ett blomstrande modernt centrum eller en förort som klyvs mitt itu av en bullrande barriär.
Åsikterna om kommunens planer för Mölnlycke centrum går isär.

Härryda-Posten har träffat Lena Haldin och Claes-Göran Waborg, två Mölnlyckebor som ser med oro på de planer som kommunen har ritat upp för ett framtida Mölnlycke centrum.

– Det är många som berörs av järnvägsutbyggnaden men de som är i aktiv ålder har inte tid att engagera sig, det är en uppgiven känsla. Nu när jag är pensionär och har lite mer tid känns det som en plikt att värna om orten, säger Lena.

När kommunen tog fram skissen var det fortfarande aktuellt att dra höghastighetsjärnvägen genom centrum. Det planerades för fem spår som skulle överdäckas samtidigt som det skulle byggas tusen nya bostäder nära järnvägen.

Barriär delar centrum

Enligt Lena Haldin kommer järnvägen att gå som en åtta meter hög, 50 meter bred och 500 meter lång barriär rakt genom centrum. Hon är också kritisk till att kommunen planerar för så många nya bostäder.

– Om det ska byggas så många bostäder på den lilla ytan måste det bli tätt och högt. Vi vill gärna ha en gradvis utveckling av centrum men det ska byggas i en vettig takt, säger hon.

Lena Haldin och Claes-Göran Waborg har varit på alla möten om järnvägsplanerna. De tycker att kommunen även borde tagit fram förslag på hur ett framtida Mölnlycke centrum skulle kunna se ut med bara tre spår och med bibehållandet av nuvarande höjd på järnvägen. Sedan skulle medborgarna få vara med och diskutera de olika förslagen.

Nya förutsättningar

Sedan kommunens skiss togs fram har förutsättningarna ändrats. Sverigeförhandlingen föreslår nu att man i första hand satsar på regiontrafik men samtidigt förbereder för höghastighetsjärnvägen. Det har också lagts förslag om att dra höghastighetsjärnvägen i en tunnel söder om Mölnlycke.

På måndag kommer Trafikverket till Råda rum i Mölnlycke för att berätta om hur läget ser ut just nu.

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef i Härryda, säger att arbetet med detaljplanen har pausats i väntan på Trafikverkets nya järnvägsplan. Under tiden jobbar de vidare med en rad delutredningar där de har nytta av resultatet oavsett hur förutsättningarna blir.

– Den idéskiss som nu finns har inte setts som den slutgiltiga utan det sker en successiv utveckling av den även om huvudprinciperna ligger fast, säger han.

Attraktivt för bostäder

Oavsett vad som beslutas angående järnvägen vill kommunen bygga bostäder i centrala Mölnlycke.

– Vi har bostadsbrist i landet och kommunerna måste vara med och bidra. Vi vill förtäta nära stationen då vi vet att kollektivtrafiknära lägen är attraktiva.

Han tror inte att den överdäckade järnvägen kommer att upplevas som en barriär.

– I dag går spåret på en tre meter hög järnvägsbank. Vårt huvudscenario är att järnvägen ska gå i nuvarande marknivå. Hönekulla by ligger 18 meter högre än bussterminalen, frågan är bara var sluttningen ska börja, säger Håkan Jacobsson.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook