• Bild: JENNY FÖRANDER
    HÅLLER KOLL. Personalchefen Anders Pettersson och personalspecialisten Bengt Thorberntsson jobbar för att jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män i kommunen. Varje år görs en satsning för att höja lönerna för grupper som släpat efter.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

En bit kvar till jämställda löner

Härryda kommun

Enligt statistik från Kolada och SCB är Härryda en av få kommuner i landet där kvinnliga anställda tjänar mer än män.
Kommunens personalchef Anders Pettersson känner dock inte igen sig i siffrorna.
– För att få helt jämställda löner skulle vi behöva satsa 30 miljoner om året, säger han.

Ingen var mer förvånad än personalchefen själv när Kolada/SCB:s siffror dök upp. Tillsammans med personalspecialisten Bengt Thorberntsson som jobbar med frågan om jämställda löner på kommunen tog han fram lönestatistik som visar att männen fortfarande har ett lönemässigt försprång.

Om man jämför medianlönen rakt av bland alla tillsvidareanställda i kommunen ligger männens lön på 31 150 kronor i månaden. Kvinnorna tjänar i genomsnitt 28 600 kronor i månaden.

Högre andel chefer

En del av skillnaden går att förklara med att andelen chefer är betydligt högre bland manliga kommunanställda.

– 81 procent av de anställda i kommunen är kvinnor. Många av dem jobbar i vård-
yrken och har en kortare utbildning som ger lägre lön. Bland cheferna är hälften kvinnor och hälften män, det drar upp medianlönen bland männen, förklarar Anders Pettersson.

Räknar man bort cheferna är medianlönen bland kvinnor 28 500 kronor i månaden, bland männen 29 000 kronor. Det återstår alltså en löneskillnad på 500 kronor.

Låglöneyrken

Enligt Anders Pettersson är det inte längre någon löneskillnad mellan kvinnor och män inom samma yrke. Skillnaden beror på att lönerna generellt är lägre inom vissa kvinnodominerade yrken.

Sedan han tillträdde som personalchef för nio år sedan har kommunen avsatt 0,2 procent av den totala lönesumman (cirka 180 000 kronor/månad) till satsningar
på yrkeskategorier som släpat efter.

Den senaste satsningen har gått till att få upp lönerna för undersköterskor, kockar och sjuksköterskor.

När det gäller exempelvis lärare och förskollärare har det inte behövs några speciella satsningar. Den stora efterfrågan på utbildad personal har gjort att lönerna stigit till en rimlig nivå.

För att jämföra lönerna mellan olika yrkeskategorier använder kommunen sig av arbetsvärderingssystemet BAS där olika yrken rangordnas utifrån hur mycket utbildning och kompetens de kräver. De minst kvalificerade yrkena kategoriseras A medan en chefstjänst kan hamna runt bokstaven J på skalan.

Jämför olika yrken

Bengt Thorberntsson och hans kollega Linn Svaller har arbetat med att jämföra lönerna mellan kvinnligt och manligt dominerade yrken som bedöms vara likvärdiga. I år ska de även börja med vad det kallar en hierarkisk jämförelse. Det betyder att man jämför lönen i ett manligt dominerat yrke med lönen i ett högre rankat kvinnligt dominerat yrke.

Vad resultatet av en sådan jämförelse kommer att visa vet de inte ännu, men de misstänker att vissa traditionellt manliga yrken har jämförelsevis högre löner.

Anders Pettersson nämner exempelvis IT-teknikerna. Många av dem anställdes för ett tiotal år sedan då det var brist på IT-tekniker vilket bidrog till att de fick höga ingångslöner. I dag är det inte längre ett bristyrke men det påverkar inte lönen för dem som redan är anställda.

Flera faktorer påverkar

Hur länge en person varit anställd har stor inverkan på lönen, vilket gör att det är svårt att göra en exakt jämförelse mellan olika yrken. En rad andra faktorer kan också påverka lönen, som tillgången till arbetskraft, individuell lönesättning samt att lönenivån kan skilja mellan olika orter.

Kommunen har därför inte som mål att nå 100 procent jämställda löner utan siktar på 97 procent.

Anders Pettersson tror att en successiv höjning av lönerna för eftersatta grupper är den bästa metoden för att uppnå målet.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det