Hård JO-kritik mot socialtjänsten

Härryda kommun

En ung person placerades på en låst institution under en veckas tid – utan lagstöd. Nu får socialtjänsten i Härryda kommun allvarlig kritik från Justitieombudsmannen.

Det var sommaren 2015 som sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun beslutade att omedelbart omhänderta en pojke. Omedelbara omhändertaganden regleras i lagen med särskilda
bestämmande om vård av unga, LVU, och kan baseras på två grunder: den unges eget beteende eller brister i hemmiljön.

Kommunens beslut om omhändertagande fattades med utgångspunkt i de båda grunderna.

Brister i hemmiljön

Ett omedelbart omhändertagande måste prövas i förvaltningsrätten, den domstol på vars ansvar det ligger att pröva den här typen av ärenden.

Förvaltningsrätten fastställde också omhänder-
tagandet och ansåg att det var sannolikt att pojken behövde vårdas enligt LVU på grund av brister i hemmiljön. Däremot ansåg domstolen inte att det var sannolikt att han behövde vårdas på den andra grunden, det egna beteendet.

Pojken placerades på en låsbar enhet på ett ungdomshem. En sådan placering kräver att barnet blivit omhändertaget på grund av sitt eget beteende, vilket förvaltningsrätten sade nej till. Trots det fick pojken stanna kvar på den låsbara enheten.

Efter att pojken suttit där i en vecka uppmärksammade domaren i förvaltningsrätten situationen. Pojken flyttades då tillfälligt till sin far och därefter till en öppen avdelning på ett annat ungdomshem.

JO-anmäldes

Kommunens hantering av ärendet anmäldes till Justitieombudsmannen, JO, som startade en utredning. Hösten 2015 inledde JO en förundersökning om misstänkt tjänstefel. Förundersökningen lades dock ned hösten därpå, då det enligt JO bland annat inte gick att få fullständig klarhet i vilka som tagit del av förvaltningsrättens beslut och vilket
ansvar de olika tjänstemännen hos kommunen hade i ärendet.

Kommunen svarade

I ett svar till myndigheten skrev sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun att det var mycket
olyckligt att pojken varit placerad på en låsbar enhet under den aktuella perioden men att ”nämnden dock inte finner att något uppsåtligt fel eller fel på grund av oaktsamhet har begåtts å nämndens vägnar”.

I stället menade nämnden att förvaltningsrättens beslut inte varit tillräckligt tydligt och att olika bedömningar
kunde göras utifrån texten i beslutet. ”Vid eventuell liknande situation i framtiden kommer dock nämnden att agera annorlunda”, avslutade man sitt svar till JO.

Nyligen avslutade JO sin granskning. I ett beslut riktar myndigheten allvarlig kritik mot sociala myndighetsnämnden i Härryda kommun.

I sitt beslut skriver JO bland annat att det i fallet ”funnits brister i både kunskap om tillämpningen av reglerna på området och
rutiner vid förvaltningen, vilket fick till följd att NN var frihetsberövad utan lagstöd under flera dagar. Nämnden förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”.

Oklart ansvar

JO skriver även i sitt beslut att ”det som kommit fram i detta ärende visar att flera handläggare vid socialförvaltningen inte verkar ha förstått innebörden av förvaltningsrättens beslut. Det råder också en betydande oklarhet om vem som hade det egentliga ansvaret för att NN:s ärende handlades på ett korrekt sätt”.

Lena Lager är socialchef i Härryda kommun. Hon ser allvarligt på kritiken.

– Vi har fått allvarlig kritik, det tar vi naturligtvis till oss. Det är en gedigen utredning JO har gjort. Det är allvarligt om någon är
placerad på en låst enhet som inte ska vara på en låst enhet, säger hon.

Lena Lager berättar att JO:s beslut har tagits upp i sociala myndighetsnämnden och i förvaltningen för att undvika att något liknande inträffar igen.

”Svårtolkat”

Också hon tycker att beslutet från förvaltningsrätten var svårtolkat, men säger att kommunen har ändrat sina rutiner och att man nu ringer till domstolen vid eventuella tveksamheter.

Hon berättar att kommunen sedan 1 maj dessutom har anställt ytterligare en kommunjurist med spetskompetens inom socialrätt som socialsekreterarna kan rådfråga vid eventuella oklarheter.

Allt i syftet att det inträffade inte ska upprepas.

– Självklart, det är verkligen allvarligt för den här pojken. Vi vill inte att det ska ske igen, säger Lena Lager.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook