Het debatt när Härryda gick ur Fairtrade city

Härryda kommun

Det blev en lång och starkt ideologisk debatt under kommunfullmäktiges senaste möte då frågan om Härryda kommuns Fairtrade city-diplomering kom upp.
Resultatet blev att Härryda, som utsågs till Årets Fairtrade city 2015, inte längre satsar på diplomeringen.

Fairtrade-diplomeringen betyder bland annat att det ska finnas en viss andel före-
tag, restauranger och kaféer som serverar eller säljer rättvisemärkta produkter i kommunen. Det ska också finnas en styrgrupp med representanter från närings-
livet, handeln, civila sektorn och kommunen, inklusive dess politiker.

Tar ut avgift

Från och med i år har det införts en diplomerings-
avgift som beräknas utifrån invånarantal. För Härryda kommun betyder det en kostnad på 15 000 kronor per år. Pengar som många politiker i fullmäktige menade kan användas för att stötta rättvis handel och mänskliga rättigheter på annat sätt.

– Det här handlar inte om 15 000 kronor utan om något annat, inledde Per Vorberg (M) debatten.

Han kritiserade att fackförbundet LO, med starka socialdemokratiska kopplingar, är en av ägarna till Fairtrade Sverige AB. Han tryckte också på vikten av att Härryda kommun själv bestämmer vad som ska köpas in, oberoende av Fairtrade.

– Om du är Fairtrade-diplomerad styrs du i vad du ska göra och köpa och inte. Jag tycker inte det är principiellt rätt. Framför allt för att det inte är en oberoende organisation. Det handlar om synen på marknadsekonomin och om vi i den här församlingen
ska bestämma hur vi gör
våra inköp, sa han.

Två olika förslag

Per Vorberg lade fram två förslag. Det första var att ta fram en plan för hur kommunen till samma kostnad kan jobba för FN:s globala mål för hållbar utveckling utan att blanda in Fairtrade. Det andra förslaget var att rakt av bestämma att kommunen inte betalar in avgiften till Fairtrade.

Förutom Per Vorbergs förslag fanns kommunstyrelsens förslag att betala årsavgiften och fortsätta vara Fairtrade-diplomerade. Eva Rydén (C) gick på den linjen. Hon menade att Fairtrade är viktigt för att öka rättvis handel och hållbar konsumtion i världen och att det förbättrar livsvillkoren för människor i fattiga omården.

– Jag vet att det finns viss kritik mot Fairtrade, det gör det inom alla större organisationer, men jag tycker inte att vi ska ställa oss utanför. Det viktiga är om arbetet leder till något gott. För mig är det självklart att Fairtrade gör det, sa hon.

Svårt hitta alternativ

Pär Lundqvist (L) förklarade att han som liberal kan ha vissa dubier kring Fairtrades koppling till LO och vilka hinder som skapas för fri handel. Samtidigt menade han att det blir svårt att hitta något annat system som fungerar bättre. Han ställde sig därför bakom kommunstyrelsens förslag.

Detsamma gjorde Mats Werner (S).

– Fairtrade handlar om att vi är solidariska mot små entreprenörer i fattiga länder som har svårt att hävda sig mot stora drakar som United fruit company. Får de långsiktiga kontrakt är de inte så totalt konjunkturberoende och lätta att slå ut, sa Werner.

Anders Halldén (L) var en av många som ställde sig bakom Per Vorberg.

– Fairtrade är en organisation som kraftigt bidrar till en konkurrensbegränsning, sa han som huvudargument.

Calle Johansson (SD) var inte heller pigg på att behålla Fairtrade-diplomeringen som han inte menar uppfyller sitt syfte.

Gick på Vorbergs linje

Efter en dryg timme bestämde politikerna sig med knapp marginal för att gå på Per Vorbergs linje och utreda alternativa sätt att stötta rättvisa arbetsvillkor. Eftersom årsavgiften därmed inte betalas in är Härryda kommun inte längre någon Fairtrade city.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det