Höga marginalskatter försvårar talangjakten i Västra Götaland

Debatt

Många arbetsgivare i Västra Götaland har svårt att hitta rätt kompetens. I genomsnitt misslyckas var femte rekrytering nationellt, enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. Särskilt svårt är det att locka kvalificerade medarbetare från utlandet. Den höga skatten på arbete, främst marginalskatten, utgör ett allvarligt hinder.

Sverige beskattar högutbildad arbetskraft och talanger hårdare än andra OECD-länder. Jämfört med relevanta konkurrentländer har vi den högsta marginalskatten, men också en av de lägsta trösklarna för när den högsta marginalskatten träder in. Allt bredare inkomstgrupper får inte ens behålla hälften av en inkomstökning. I Sverige finns det sjuksköterskor som beskattas hårdare än en tysk börsbolagsdirektör.

För företag som vill rekrytera kvalificerade medarbetare, så som ingenjörer och tekniker, är detta ett problem. Rörligheten i yrkesgrupperna är stor och lönenivåer och beskattning spelar stor roll vid en rekrytering.
Även offentlig sektor drabbas. Sjukvården har under lång tid haft svårt att hitta läkare och landstingen letar aktivt efter nya medarbetare ute i Europa. De höga skatterna minskar Sveriges attraktivitet.

För Västra Götaland innebär de höga skatterna på högutbildad arbetskraft dessutom att det blir svårt att behålla många av dem som studerar på Göteborgs Universitet eller Chalmers med flera. För en nyutexaminerad data- eller IT-tekniker med hundratusentals kronor i studielån påverkar lönen och skatten om han eller hon stannar i regionen eller tar ett jobb utomlands.

Svenskt Näringsliv lanserar därför ett förslag som innebär att den högsta marginalskatten sänks till 42 procent. Det kan ske genom att avskaffa den så kallade värnskatten och samtidigt sänka statsskatten med tio procentenheter. Dessutom föreslår vi att inkomstgränsen där skattebetalare börjar betala högsta marginalskatt höjs från dagens 52 000 till 80 000 kronor i månaden. Det skulle halvera avståndet till motsvarande nivå i våra konkurrentländer där högsta marginalskatt tas ut från runt 110 000 kronor per månad.

Den globala kampen om kvalificerad arbetskraft är i full gång. Förklaringen är enkel: högutbildad arbetskraft och talanger stimulerar innovationer, vilket leder till bättre förutsättningarna för företagen att utvecklas. De bidrar också till att vidga företagens affärsrelationer runt om i världen.

Samtidigt är rörligheten i dessa yrkesgrupper stor. Därför bedriver allt fler länder en målmedveten talangjakt för att behålla egna förmågor och locka utländsk kompetens. Frankrike, Kanada och Irland har nyligen gjort det lättare för utländska studenter att stanna efter examen, medan Kina och Japan arbetar aktivt för att underlätta för utländsk arbetskraft att verka.

Även Sverige måste vässa talangjakten om vi ska förbli ett konkurrenskraftigt land och kunna värna välståndet. Sverige är känt för sin höga livskvalitet, men i kampen om talangerna räcker det inte. Skatterna på högre inkomster är idag alltför höga och omöjliggör för svenska arbetsgivare att, på lika villkor, konkurrera om de bästa medarbetarna.

Anna Gillek,
regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook