Ja till detaljplan för Mölnlycke fabriker

Mölnlycke

I måndags klubbades detaljplanen för Mölnlycke fabriker igenom på kommunfullmäktiges möte. Det betyder bland annat att det går att bygga 600 lägenheter i området. Om ingen överklagar.

Förutom bostäder ger detaljplanen klartecken för kontor, skola och verksamheter som butiker och hotell och konferens i fabriksområdet. Också en ny sporthall ska byggas.

Under samrådet tidigare i år kom det in en rad synpunkter på förslaget till detaljplan. Bland annat lyftes oro för att de åtta punkthus som planeras ska sticka ut för mycket, att naturen i området ska ta skada och att mängden bilar i området ökar.

Flera hade också synpunkter på att de gamla husen
Disponentvillan och Strandvillan inte skyddas mot
rivning i detaljplanen.

Ensam i talarstolen

Då ärendet kom upp på KF var det bara Miljöpartiets
Roland Jonsson som ställde sig i talarstolen. Han pratade om träd och rödlistade arter som kan ta skada, att disponent-
villan inte skyddas, att det finns en översvämningsrisk och att trafikökningen inte verkar finnas med i beräkningarna.

– Vi efterlyser att det byggs ett mer hållbart samhälle, sa han innan detaljplanen röstades igenom av ett i övrigt till synes enigt KF.

Den som bor i närheten och har lämnat in synpunkter under samrådet eller granskningstiden men inte fått igenom dessa har rätt att överklaga beslutet innan den 13 juli. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft och projektering och byggande kan dra igång.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook