Bild: Anna Mattisson
Hårt arbete. Katarina Nordling och Jan Hermansson från Rävlanda samhällsförening är oroliga för elljusspårets framtid och vill att kommunen tar över driften av den.

Oro för spårets framtid

Rävlanda

När elljusspåret i Rävlanda byggdes var det med tanken att privatpersoner från föreningslivet skulle sköta underhållet.
Nu pyr dock en oro för slingans framtid hos Rävlanda samhällsförening, som vill att kommunen tar över driften i framtiden.

– Vi har investerat i något vi ser ett behov av. Slingan är en viktig plats som många utnyttjar, säger Katarina Nordling från Rävlanda samhällsförening.

Överenskommelsen har hela tiden varit att Rävlanda-
borna ansvarar för att slingan byggs, med hjälp av i huvudsak EU-pengar och volontärt arbete, och att det också är de som sköter underhållet. Kommunen har pytsat in en pott som räcker till att driva belysningen. En stor bit av marken är nu också kommunal, något den inte var när slingan skapades.

Folk röjer sly

Katarina Nordling och samhällsföreningens ordförande Jan Hermansson är noga med att det gått bra och fortfarande går bra att sköta slingan. Folk röjer sly, byter trasiga lampor och underhåller området på andra sätt. De märker dock av att det blir allt svårare, och är oroliga för hur det ska gå i framtiden. Föreningarna har svårt att hitta folk till sina styrelser och antalet personer som vill och hinner engagera sig i saker utanför det vanliga föreningsarbetet krymper.

– Vi kan inte räkna med att det fungerar i framtiden. På sikt kan man inte förlita sig på ideella krafter. Då hade vi önskat att kommunen kunde ta över driften. Det här handlar om infrastruktur, säger Katarina och menar att Rävlandaborna skapat något som kommunen egentligen borde ha tagit ansvar för från början.

– Vi gjorde det möjligt för alla att komma ut i naturen efter egna förutsättningar, säger hon och förklarar att Rävlanda vuxit så pass mycket att folk förväntar sig viss bekvämlighet och rekreationsområden på orten.

Förstår behovet

Härryda kommuns fritidschef Maria Lind har varit på möte med föreningen. Hon förklarar att hon förstår samhällsföreningens behov men att det måste till ett politiskt beslut om extra pengar för att hennes resurser ska räcka till att ta över skötseln av slingan.

– Sedan är det ju en princip-
fråga också, om kommunen ska ta över privata initiativ. Det är en fråga som det vore politiskt intressant att diskutera, så vi vet vad vi ska ha för policy i liknande ärenden i framtiden, säger hon.

Maria Lind berättar att hon kommer att lyfta ärendet på nästa politiska sektorssamråd, som hålls efter sommaren.

– Sedan får vi jobba utifrån vilken viljeinriktning politikerna har, säger hon.

Förvaltningen var redan klar med sitt budgetförslag för 2018 när hon träffade samhällsföreningen. Det betyder att politikerna själva måste lägga in elljusspåret som en post i budgeten om kommunen ska ta över driften nästa år. Gör de inte det får ett beslut vänta.

Finns hjälp att få

Om behovet snabbt blir akut lovar Maria Lind dock att det finns hjälp att få också utan ett politiskt beslut.

– Vi ser positivt på slingan och förstår att den används mycket. Behöver de stöd får vi hjälpa till så det inte blir misskött. Vi vill ju verkligen inte att den försvinner, säger hon.

När Härryda-Posten ringer upp kommunalrådet Per Vorberg (M) är det första gången han hör om behovet av att kommunen tar över driften.

– Men slingan är en bra sak för Rävlandaborna så vi får lösa det, det säger jag spontant. Särskilt som Rävlanda växer. Jag har svårt att se att vi inte ska hitta någon lösning, säger han.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det