Skyddsombud slog larm om hotfull miljö i skolan

Härryda kommun

Varje vecka hände incidenter och pedagogerna kände sig oroliga för att bli slagna.
Om inte arbetsmiljön på en skola i kommunen förbättras riskerar kommunen att få betala ett vite på 25 000 kronor.

Det var i slutet av januari
i år som det biträdande huvudskyddsombudet Katarina Eliasson i Lärarnas riksförbund Härryda beslutade att stoppa arbetet med en elev på en kommunal skola.

Hon beskriver det som en ovanlig åtgärd.

– Det händer saker där elever är inblandade några gånger i veckan på olika skolor i kommunen men jag har inte varit med om att vi stoppar arbetet förut. Vi ville att kommunen skulle göra något åt situationen, säger Katarina Eliasson.

Ohållbar situation

Några dagar senare gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion. De upphävde stoppet, men bedömde samtidigt att det fanns risker i arbetet som behövde åtgärdas för att skapa en trygg arbetsmiljö för pedagogerna.

– Man ska inte gå och vara rädd för att bli slagen när man går till jobbet, det är ju ohållbart, säger arbetsmiljöinspektören Inger Högstedt som har hand om ärendet på Arbetsmiljöverket.

Hon bedömde att skolan inte gjort tillräckligt för att undvika att pedagogerna utsätts för våld. Bland annat hade det skett 35 tillbud in-nan några åtgärder vidtogs. För att säkerställa att skolan gör de insatser som krävs för att skapa en trygg miljö
ålade Arbetsmiljöverket Härryda kommun att göra en handlingsplan. Om skolan inte uppfyller kravet kan kommunen få betala ett vite på 25 000 kronor.

Enligt Inger Högstedt som är verksam i hela regionen är det inte ovanligt att Arbetsmiljöverket gör inspektioner på skolor där lärare blir slagna av utåtagerande elever.

– Det ser helt annorlunda ut i skolan i dag. Alla elever ska integreras men det gäller att ha kunskap och kompetens, en del elever är svåra att hantera, säger hon.

Krävs kunskap

Hon kan inte uttala sig specifikt om det aktuella fallet men säger att det generellt är viktigt med kunskap och erfarenhet när man jobbar med barn med särskilda behov. Inger Högstedt betonar också vikten av att alla i personalgruppen har ett likadant förhållningssätt till eleven.

– Många barn med exempelvis ADHD behöver ha tydliga strukturer. Sedan finns det olika metoder som exempelvis lågaffektivt bemötande man kan använda sig av men framför allt handlar det mycket om erfarenhet.

Hållbar lösning

Hon nämner också elevassistenter och dubbel-
bemanning i klassrummet som möjliga vägar att skapa en tryggare arbetsmiljö i skolan.

– Det gäller att hitta en lösning som är hållbar över tid och är bra för alla, både lärare och elev, säger hon.

Inger Högstedt menar att vissa elever kan ha svårt att anpassa sig till dagens skola där det gäller att kunna ta eget ansvar och att sam-
arbeta med andra.

– Den gamla skolan som var mer auktoritär passade de här barnen mycket bättre. De vill ha ordning och reda och veta vad som gäller. En del barn har jättebra förmågor men passar inte in i vårt skolsystem. Det finns ingen plats för en enstöring, säger hon.

I dag ska hon på nytt besöka skolan i Härryda kommun för att bedöma om det har vidtagits tillräckliga åtgärder för skapa en trygg miljö för pedagogerna.

– Jag förväntar mig att handlingsplanen har fungerat. Tillbud kan det vara men de ska ha minskat, säger hon.

Rektorn på den aktuella skolan säger att en handlingsplan har upprättats. Personalen har förstärkts och fått specialpedagogisk handledning. Arbetet har också organiserats om så att det alltid är mer än en som jobbar i gruppen.

– Min bild är att arbetsmiljön har förbättrats, säger rektorn.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook