Sluta testa på djur!

Debatt

Djur har upplevelseförmåga och särskilda behov, precis som vi människor, ändå utsätter vi dem för lidande varje minut. De flesta är nog överens om att djurförsök inte ska användas i onödan och att det är bra om fler djurförsök kan ersättas. Men visste du att satsningar på djurforskning också innebär att satsa på modern spjutspetsforskning och viktiga vetenskapliga framsteg? Om antalet försöksdjur ökar kommer det att resultera i utrotningshotning. Detta är fel!

Varje år används och dödas ungefär 100 miljoner djur i djurförsök över hela världen. Omkring 2 800 djur bara i Sverige varje dag. Många typer av djurförsök går ut på att djuren infekteras så att de dör, utsätts för elstötar eller att svåra sjukdomstillstånd framkallas, som till exempel smärtsamma ledsjukdomar. Under de djurförsöken får djuren inte någon smärtlindring, förklarar Djurens rätt.

Kära forskare, försöksdjur är precis som vilka djur som helst. Varför dödar ni dem för att vi ska få tillgång till smink? Djur vill kunna gräva, klättra, bygga bo, springa och nyfiket undersöka miljön – allt utifrån deras artspecifika behov och individuella intressen. Varför ska vi människor ha rätt till det men inte djuren?

Stiftelsen Forska Utan Djurförsök anser att det behövs nya, snabbare, billigare och mer tillförlitliga tester än dagens djurtester. Två statliga utredningar från 2012, en från Kemikalieinspektionen och en från Miljömålsberedningen, tyder på samma sak. Något som många inte är medvetna om är att det finns flera alternativa metoder. Djurförsök är dessutom mycket dyra att genomföra och väldigt tidskrävande.

Varje år bara i Sverige satsas flera miljarder på smink. För år 2015 beräknas statens och övriga offentliga investeringar i forskning och utveckling till drygt 40 miljarder kronor, lyfter Djurens rätt i en ny granskning. Varför spendera flera timmar och skyhöga summor pengar på att testa smink på djur när vi har tillgång till bland annat analysmetoder?

Enligt Jordbruksverket räknades från och med år 2003 fram till och med år 2008 Fiskeriverkets och Fiskhälsans märkta fiskar med i försöksdjursstatistiken. Detta gjorde att antalet försöksdjur var som högst år 2006. Om man bortser från den del av ökningen som de märkta fiskarna stått för var antalet istället som högst år 2010.

Å ena sidan har mängden minskat sedan dess, men å andra sidan ökade det igen fem år senare. År 2014 var djurförsöksstatistiken som lägst, ändå dödades drygt 280 000 djur. Statistik från Jordbruksverket tyder på att detta kan leda till utrotning av vissa djurarter. Varför använda oskyldiga djur när det är människan som är fräck, och dessutom går lika bra att använda?

Somliga hävdar att vissa tester inte går att utföra på människor, men forskning för fram att bland annat möss och schimpanser delar 98 respektive 99 procent av deras DNA med oss. Djur och människor är alltså mycket lika varandra. Just därför är det faktiskt möjligt att utföra tester även på personer. Och i slutändan är det ju trots allt vi som ska använda sminket som testas, inte djuren.

Avslutningsvis menar jag att man ska sluta genomföra tester på djur eftersom det idag finns flera andra alternativ – djuren lider och plågas alltså i onödan. Skulle du själv vilja att ditt eget djur blev utsatt? Andra metoder kan till exempel bygga på:
• Datormodeller eller cellkulturer
• Analysmetoder
• Gener och cellfragment
• Försök på människor
• Försök på lägre stående organismer, såsom svampar och växter.

Amanda, 16 år

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook