Bild: Anna Mattisson
Välbesökt. Det kom gott om intresserade när kommunen bjöd in till informationsmöte om järnvägen.

Stort intresse för Trafikverkets järnvägsplaner

Mölnlycke

Råda rum var välbesökt när kommunen bjöd in Trafikverket och allmänheten för en informationsträff om järnvägsfrågan i måndags.
Bland annat berättade Trafikverket om de förseningar som blir på sträckan Göteborg-Borås och att inga höghastighetståg kommer att köra in i Mölnlycke.

Anledningen till mötet var en del stora förändringar som skett på
senare tid. Bland annat har regeringen lämnat direktiv till Trafikverket där de skriver att sträckorna Järna- Linköping och Lund-Hässleholm ska prioriteras. Att inget sades om Göteborg-Borås betyder att resurserna inte kommer att räcka för att dra igång arbetet med den sträckan just nu, vilket försenar byggplanerna lokalt.

Regeringen har ändrat sig

Nytt är också att regeringen ändrat sig kring när hela hög-
hastighetsjärnvägen ska stå färdig. Tidigare var sluttiden år 2035. Nu har formuleringen ändrats till det mer flytande att höghastighetsjärnvägen ska byggas etappvis och i den takt ekonomin tillåter.

Trafikverket arbetar just nu med ett förslag som ska ut på
remiss till bland annat Härryda kommun, för att sedan lämnas vidare till regeringen. I nuläget innebär förslaget att de två sträckor som regeringen pekat på i direktivet prioriteras.

Osäkert läge

Det står också att sträckan
Göteborg-Borås föreslås som en utpekad brist. Om regeringen går med på förslaget betyder den formuleringen att Trafikverket får möjlighet att jobba vidare med planeringen av Göteborg-Borås. Går de inte med på det måste Trafikverket lägga ned pennan för nu och prioritera annat.

Trafikverkets förslag för sträckan Göteborg-Borås är i nuläget att i ett första skede bygga ett dubbelspår för snabba regionaltåg. Det ska vara utbyggnadsbar med förbifarter utanför stationsorterna den dag hela systemet Göteborg-Stockholm ska stå klart. Bibanor ska leda in till regionala stationer, som Mölnlycke och flygplatsen, medan höghastighetstågen passerar utanför stationerna.

Inga konkreta beslut

Några konkreta beslut om järnvägens utformning finns alltså inte ännu. Det finns inte heller något beslut om en korridor från Mölndal eller på vilken höjd bibanan kommer att gå genom Mölnlycke. Planeringen för stationsläget i Mölnlycke är satt på paus.

Ett andra informationsmöte för Härrydas kommuninvånare kommer att arrangeras i september.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det