• Bild: JENNY FÖRANDER
    OMRINGADE AV EL. Till höger syns Svenska kraftnäts 400 kV-ledning. Nu vill Vattenfall Eldistribution bygga en ny 40 kV-ledning som ska passera på kullen till vänster. Ann-Marie och Lars Althén och Lars pappa Rolf Andersson bor på gården Kåhult Åsen som hamnar mitt emellan de båda ledningarna. Göran Olausson (till vänster) driver skogsbruk och kommer också få den nya ledningen på sin mark.
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER
  • Bild: JENNY FÖRANDER

Vill inte ha luftledning på sin mark

Härryda kommun

Vattenfall Eldistribution har fått tillstånd att dra en 40 kV luftledning från Hällingsjö till Hindås. Ett tiotal markägare har överklagat beslutet.
– Det vore optimalt för alla att gräva ner kabeln, säger Rolf Andersson på gården Kåhult Åsen.

Redan 2005 ansökte Vattenfall Eldistribution om tillstånd att dra en 40 kV-ledning mellan Hällingsjö och Hindås. Efter att flera mark-
ägare överklagat upphävde
regeringen Energimarknads-
inspektionens beslut om nätkoncession och krävde en grundligare utredning.

Vattenfall har nu utrett fem olika alter-
nativ, men förordar fortfarande samma dragning som i det ursprung-
liga förslaget. Den här gången
handlar det dock om en 40 meter bred ledningsgata i stället för tio meter eftersom reglerna kring leveranssäkra nät ändrats.

Beslutet har överklagats

En tredjedel av sträckan går längs med den befintliga 400 kV-ledningen som passerar utanför Hällingsjö och resten i skogsmark. Energimarknadsinspektionen har beviljat nätkoncession för ledningen men beslutet har återigen överklagats av flera markägare.

Härryda-Posten har träffat några av dem. På ena sidan av gården Kåhult Åsen går redan Svenska kraftnäts 400 kV-ledning. Vattenfall vill nu dra sin 40 kV-ledning på andra sidan av gården som om förslaget blir verklighet kommer att bli helt omgärdad av kraftledningar.

40 meter bred gata

Förutom att ledningarna kraftigt inverkar på landskapsbilden handlar det också
om att marken kommer att korsas av en 40 meter bred ledningsgata som inte går att använda till skogsbruk så länge ledningen står kvar.

För paret Ann-Marie och Lars Althén som inte har så mycket skog betyder det att ungefär tio procent av
deras mark blir obrukbar. De kan inte heller bygga ut gården till det generations-
boende de tänkt sig eftersom nya byggnader skulle hamna för nära ledningen.

Ann-Marie reagerar på att det i Energimarknadsinspektionens beslut står mer om vilka djur och växter som påverkas av kraftledningen än om människorna som bor där och äger marken.

– Det står mycket om fåglar och insekter men ingenting om oss, säger hon.

Föredrar markkabel

Göran Olausson bedriver också skogsbruk på den mark där Vattenfall vill dra ledningen. Han har överklagat och anser att ledningen borde grävas ner.

– Vi får en engångssumma för den skog de hugger ner men man kan ju aldrig använda den marken igen, säger han.

Vattenfall förordar luftledning i stället för markkabel för att det är billigare, men markägarna håller inte med. Att det blir billigare beror enligt dem på att Vattenfall inte ersätter markägarna för markens fulla värde.

– Man borde kunna ställa krav på Vattenfall att inte ställa till det för oss, säger han.

Mer stormkänslig

Han räknar med att skogen intill ledningsgatan kommer att bli mer stormkänslig. Blåser ett träd ner innebär det en dags arbete för honom att ta sig dit med traktor och ta hand om virket. Ett träd som blir liggande drar till sig
insekter som kan ställa till stor skada.

Vattenfall hade tagit fram ett förslag även för dragning av markkabel men det alternativet blir nästan fyra kilometer längre än luftledningsalternativet. Markägarna
ifrågasätter varför de inte gräver i den befintliga ledningsgatan, vilket skulle innebära en betydligt kortare sträcka.

Markägarna får stöd av LRF, Lantbrukarnas riksförbund.

– LRF är ingen remiss-
instans eftersom vi inte anses vara en miljöorganisation, men vi har hjälpt markägarna
att överklaga, säger Birgit Jönsson, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige.

Mark blir obrukbar

LRF anser att Vattenfall tar för liten hänsyn till mark-
ägarna och förordar att ledningen grävs ner. De menar att det är stora ytor skogs- och jordbruksmark som blir obrukbar för lång tid framåt på grund av ledningsgatorna. Att skogen avverkas och inte återplanteras har en negativ miljöeffekt samtidigt som ledningsgatorna skapar merarbete åt skogsbrukarna och förfular landskapet.

Överklagandena ska nu behandlas av Mark- och miljödomstolen.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det