Bild: Anna Mattisson
Intresse. Mölnlyckebon Lennart J. Lundqvist har skrivit en bok om miljöpolitik genom tiderna.
Bild: Anna Mattisson
Intresse. Mölnlyckebon Lennart J. Lundqvist har skrivit en bok om miljöpolitik genom tiderna.

”Demokratier bäst på att värna miljön”

Mölnlyckeprofessor ger ut ny bok om miljöpolitik

Går det att skydda miljön och samtidigt behålla vår personliga valfrihet?
Det är en fråga som Mölnlyckebon och professorn Lennart J. Lundqvist funderat mycket kring.
Nu har han släppt en ny bok om frågan.

– Jag ser den här boken som ett bokslut över min forskning, säger Lennart J. Lundqvist, Mölnlyckebo och professor emeritus i statsvetenskap med inriktning mot miljöområdet.

Hans senaste bok ”Miljöpolitik– i går, i dag, i morgon” skrevs med utgångspunkt i två parallella spår: hans egen forskartid inom statsvetenskapen sedan 1979 och miljöpolitikens förändring i framför allt Sverige under samma period.

– Det handlar om demokrati och hur man gör för att effektivt få igenom saker i miljöpolitiken, säger han.

Samordnat forskare

Under årens lopp har Lennart J. Lundqvist hunnit vara både forskare, professor i statsvetenskap och samordnare för olika forskar-
grupper som jobbat med hur länder, samhällen och människor ska bli mer miljö-
mässigt hållbara. Det har handlat om allt från att hitta sätt att få jordbrukare att acceptera förändringar som minskar utsläppen av kväve och fosfor från deras marker till klimatforskning om vad som görs på lokal nivå för att nå nationella miljömål kring klimathotet.

Mycket har förändrats inom miljöpolitiken under de årtionden som passerat.

– Undan för undan har man sett hur allt hänger ihop. Nu anser man att allt har miljöaspekter. Och vi har fått en enorm massa lagar och regler, säger Lennart som ser miljöbalken som en av de viktigaste inom svensk miljöpolitik.

– När jag började arbeta med området fanns det ingen ordentlig lag mot föroreningar. Den kom 1969, och till slut kom miljöbalken cirka 30 år senare.

Klimatet viktigast

Den viktigaste frågan för framtiden menar han är klimatfrågan. Han är dock långt ifrån odelat positiv kring hur det arbetas med den i världen.

– Jag är inte helt optimistisk kring Parisavtalet, säger han och menar att det är för lätt för medlemsländer att slingra sig ur sina åtaganden.

– Och sedan har vi Donald Trump som säger ”Det här är inte så farligt”. Att han säger så är farligt, han representerar ett av de största utsläppsländerna i världen.

Företag värnar miljön

Ett av bokens kapitel handlar om industrins roll. Lennart J. Lundqvist berättar att det funnits ekonomiska teorier som sagt att dyra
reningsprocesser kan få länder att välja bort mer miljöanpassade produktionssätt för att pressa priserna och vinna fördelar i handeln. Det verkar dock inte stämma, menar han.

– Det är inte ett race to the bottom utan finns ett intresse hos världsledande företag att tänka på miljön. De inser mer och mer att det finns en så stark miljöopinion i världen, att vi konsumenter inte köper dåligt producerade varor längre, säger han.

För att uppnå samhällen som är hållbara både för människor och miljö pekar Lennart på ett antal olika samhällsmodeller.

Han lyfter bland annat fram ekologisk modernisering, en modell som gick ut på att använda ekonomiska styrmedel för att effektivisera åtgången av energi och material.

– Slagordet för den modellen var win-win solutions, det var väldigt optimistiskt. Men det blir trots allt så att de krassa ekonomiska argumenten vinner till slut.

En annan modell är den ekologiska staten, som bygger på att det ska gå att reglera bruket av naturresurser i ett land och hela världen.

– Jag vet inte vilken chans den har. Hur ska man förmå de som äger mineralfyndigheter och andra naturresurser att godta att staten säger hur mycket som kan användas och hur det ska gå till, frågar sig Lennart.

Cirkulär ekonomi

Den djärvaste modellen av dem alla tycker han är den cirkulära ekonomin där man återanvänder och återbrukar. Till exempel handlar det om att skapa riktigt hållbara produkter och serva och uppdatera dem tills de är fullständigt utnötta.

Bokens övergripande budskap är att det hållbara samhället bara kan skapas med demokratiska medel.

– Vi som forskat på detta har kunnat visa att demokratiska stater har de mest progressiva miljöåtgärderna. De har de strängaste produktions- och produktkraven och system för att hela tiden kontrollera beteenden och produkter, säger Lennart.

– Sedan blir det väldigt intressant att följa den
kinesiska utvecklingen.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook