v 33 Ingrid Grangebredd

Nytt projekt ska underlätta för sjuka äldre

Härryda kommun

Nu ska äldre med stora vårdbehov få större möjlighet till hembesök av läkare och sjuksköterskor.
I sommar startade projektet mobil närvård, i Härryda kommun.

Tanken med mobil närvård är att fler äldre med stora vårdbehov ska få hembesök av till exempel läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Satsningen riktar sig mot kommuninvånare över 65 år som har eget boende, är listade på en lokal vårdcentral och kräver fler insatser inom vård och omsorg än genomsnittet. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att de är sjukast, men att de har stora behov av kontakt med sjukvården.

Ökat samarbete

Förutom hembesöken är det tänkt att projektet ska öka samarbetet mellan kommunens vårdpersonal och landstingets. Många patienter har kontakt med båda
instanserna. Genom mobil närvård ska det bli lättare för personalen runt en patient att samordna sig och besöka patienten tillsammans om det behövs, för att till exempel få en helhetsbild av hur personen mår och titta över läkemedelslistan.

Huvudanledningen till satsningen är att de som har stort behov av vård ska få det bekvämare i sin vardag. I stället för att behöva åka till läkaren en dag och sjuksköterskan en annan slår sig de vårdinstanser som behövs samman och åker ut till den hjälpsökande.

Mer tid till andra patienter

Ingrid Grange är planerings-
ledare och medicinsk ansvarig på Härryda kommun och den som är lokal projektledare för mobil närvård. Hon hoppas att ytterligare en effekt av satsningen blir att patienterna som får samordnade besök slipper ringa till kommunen och vårdcentralen lika ofta och att det på så sätt frigörs telefontid till andra.

– Vi ska se hur vi kan jobba
effektivt så att så många som möjligt kan få hjälp, säger hon.

Ordinarie personal

Under ett första år har Härryda
fått 1,8 miljoner kronor till att
anställa läkare och 400 000 kronor för sjuksköterskor. Pengarna fördelas proportionerligt över alla vårdcentraler som valt att delta, vilket är alla utom Hälsans hus. I stället för att skapa ett separat mobilt team som åker runt till patienterna har Härryda alltså valt att lägga pengarna på att utöka de ordinarie läkar- och sjukskötersketjänsterna så det är den ”vanliga” personalen som också åker ut på hembesök.

Ingrid Grange menar att det känns tryggare för den hjälp-
sökande att få besök av personer denne träffat förut i kontakten med vården. Det är onödigt att skapa en helt ny grupp läkare och sjuksköterskor som ska sköta de mobila kontakterna.

– Sedan finns det också risk att ett mobilt team blir en egen ö och det vill vi inte, fortsätter hon.

Hela satsningen ska dokumenteras och utvärderas, för att hitta arbetssätt som kan bli en del av den ordinarie verksamheten också sedan projektet är över.

Vem som ska få mobil närvård bestämmer sjukvårdspersonalen. Patienterna ringer in som vanligt och de som bedöms ha tillräckligt stort vårdbehov kan erbjudas hembesök.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook