Bild: Patrik Skoglöw
UTFRYST. Under hela skoltiden kände eleven sig mobbad av andra elever. Nu får Rävlandaskolan kritik från Skolinspektionen. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra).

Elev kände sig utfryst under hela grundskolan – nu får Rävlandaskolan kritik

Rävlanda

Under hela skoltiden kände eleven sig utfryst och mobbad av andra elever på Rävlandaskolan. Till sist mådde hon så dåligt att hon började skära sig själv.
Nu har Skolinspektionen granskat fallet och bedömer att Härryda kommun har brustit på flera punkter.

Eleven har nu börjat på gymnasiet och går inte längre
kvar på skolan. Hon tycker ändå det är viktigt att berätta sin historia för att inte andra elever ska behöva gå igenom det hon har gjort.

Problemen började redan på lågstadiet då eleven som var längre än sin klasskamrater fick höra att hon var ”fet”. Det ledde till att hon ville undvika att äta.

Retad för sitt namn

Hon blev retad för sitt namn och på hemkunskapslektionerna kunde hon få en diskborste i ansiktet. När hon kom i närheten av de andra tjejerna i klassen tystnade de.

Familjen tog upp problemen med pedagogerna som pratade med de andra eleverna och även med deras
föräldrar. Det ledde ofta till att beteendet slutade under en kort period, men efter några veckor var allt som vanligt igen.

Utfrysningen ledde till att eleven fick svårt att koncentrera sig på skolarbetet och kom efter i flera ämnen. Att skära sig själv med ett rakblad blev ett sätt att hantera den psykiska smärtan. I våras mådde hon så dåligt att hon inte orkade mer och lämnade allt. I flera dagar visste inte hennes familj vart hon hade tagit vägen.

Lyckades slutföra skolan

Hon lyckades till sist slutföra sin skolgång, men åren av mobbning och utfrysning har satt sina spår. Nu går hon till en psykolog för att få hjälp att bearbeta och komma vidare.

Eftersom kontakterna med skolan inte ledde till att problemen upphörde valde familjen i höstas att göra en anmälan till Skolinspektionen.

Deras granskning visade på flera brister, framför allt när det gällde uppföljning och dokumentation. När en misstänkt kränkning sker ska personalen alltid informera rektorn som i sin tur ska göra en anmälan till huvudmannen. I flera fall har detta inte skett.

Ingen dokumentation

På grund av bristande dokumentation har Skol-
inspektionen inte kunnat utreda flera av de misstänkta kränkningar som tas upp i anmälan.

De pekar dock ut tre fall av kränkningar då eleven blivit puttad från sin stol, fått en diskborste i ansiktet och fått ta emot nedsättande kommentarer.

Borde gjort utredning

Skolinspektionens bedömning är att skolan i vissa fall vidtagit åtgärder som att prata med inblandade elever,
men att en grundligare utredning borde ha gjorts kring elevens skolsituation och känsla av utsatthet.

Mådde dåligt

Personalen har varit medveten om att eleven mådde dåligt, men har inte uppfattat att eleven varit utsatt för mobbning. Skolinspektionen poängterar att det är elevens upplevelse av att ha blivit kränkt som ska vara vägledande: ”…det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls till rektorn eller huvudmannen”.

Skoleleven har också blivit utsatt för sexuella trakasserier av en annan elev. Det ärendet har utretts av Diskrimineringsombudsmannen (DO) som konstaterade att skolan vidtagit åtgärder och att beteendet upphört.

Brister i planen

DO riktade dock kritik mot att det fanns brister i skolans likabehandlingsplan. Bland annat saknades en redovisning av vilka åtgärder som ska göras för var och en av de olika diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning eller ålder.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det