• Jenny Ljungberg, Kyrkans Vänner: 1. Oavsett hur engagerad man är i församlingslivet betyder kyrkan mycket i samhället och världen, som motvikt till egoism, girighet, ondska. Kyrkan värnar traditioner och kulturarv samtidigt som församlingen utvecklas i tiden och med sina medlemmar. 2. Kyrkans Vänner i Råda är det partipolitiskt obundna alternativet i valet till kyrkofullmäktige och vi drivs av vårt engagemang för kyrkan här i Mölnlycke/Råda. Kyrkan är skild från staten sedan många år och riksdagspolitik och kommunpolitik hör inte nära samman med kyrkans frågor. Kyrkans liv ska flöda ut i samhället, inte tvärtom! 3. Våra tre viktigaste frågor: * att verka för att Råda Rum utvecklas till en livfull mötesplats med aktiviteter för livets alla stunder och åldrar. * att kyrkans verksamheter präglas av välkomnande och mångfald med respekt för olika grupper och fromhetstraditioner. * att bära och fokusera på de kristna värderingarna i ord och handling, där budskapet når medlemmar och andra genom ett attraktivt utbud, bl a genom musikens kraft och glädje för alla åldrar!
  • Maria Kornevik Jakobsson, Centerpartiet 1. Svenska kyrkan ska vara en kraft att räkna med i det öppna samhället. Församlingen både kan och bör delta i den lokala utvecklingen, genom att driva sociala verksamheter som förskola, musik olika körverksamheter, eller genom mötesplatser för integration, oavsett om det handlar om nyanlända, asylsökande, ensamkommande barn eller arbetslösa. Kyrkan kan vara den brygga som förenar och gör det möjligt. Centerpartiet anser att kyrkan har ett ansvar för att arbeta aktivt för en bättre värld. Kyrkan ska i det internationella arbetet verka för fred och försoning. I det diakonala arbetet ska kyrkan ge stöd och förmedla framtidstro till utsatta människor. Kyrkan ska vara en förebild i omställningen till ett miljömässigt hållbart samhälle där god miljö och ekonomisk utveckling går hand i hand. Vi står för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var man bor och varifrån man kommer. 2. Centerpartiet står för en öppen tolerant och välkomnande kyrka, som värnar allas rätt, är jämställd, arbetar lokalt och globalt. Vad är era tre viktigaste frågor i Råda församling? 3. 1. Råda församling ska vara öppen för människor som söker tro, hopp och kärlek eller i kris och katastrof. Församlingen ska vara en positiv kraft för alla människor. 2. Barn- och ungdomsverksamheten ska utvecklas, musiklivet är viktigt, inte minst körverksamheten. 3. Råda församling ska vara en av de ledande aktörerna i miljö- och klimatfrågor,samt kännetecknas av att vara en attraktiv arbetsplats med öppenhet och gott arbetsmiljöklimat.
  • Patrik Linde, Socialdemokraterna 1. Kyrkans roll idag handlar om att vara en viktig del i samhällsutvecklingen. Vi skall vara kyrkan mitt i byn som är öppen för alla. 2. Socialdemokratins grundvärderingar bär vi med oss i alla sammanhang. Det betyder att vi står upp för att förbättra arbetsmiljön inom vår församling. Vi arbetar aktivt för att kvinnliga präster skall vars en självklar del av våra församlingar. Vi tycker att det är av stor vikt att arbeta för allas rätt att viga sig i kyrkan. 3. Det tre viktigaste frågorna inom Råda är: - alla människors lika värde. - förbättra arbetsmiljön för alla. -snygga till och förbättra vår kyrkogård.
  • Yvette Schöneman, Sverigedemokraterna: 1.Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid har gjort. 2. För att på senare år har kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till
vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden. Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!!! 3. Vad är era tre viktigaste frågor i Råda församling? Vi vill ha en synlig kyrka som ska driva mission och markera närvaro. Värna om våra ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. Vårda traditionen kring skolavslutningar i kyrkan.
  • Annette Eiserman-Wikström, Borgerligt alternativ 1. Kyrkans roll är att sprida det kristna budskapet och kyrkan är, med det i botten, en god medspelare i det som skapar det goda samhället. 2. Borgerligt alternativ värnar en öppen kyrka som välkomnar alla. Vi är för samkönade äktenskap och kvinnliga präster. Alla människors lika värde – en devis som är allt viktigare att hålla sig till och förstå vad det innebär. 3. Vad är era tre viktigaste frågor i Råda församling? • Utveckla konceptet Råda Rum – till glädje för det viktiga församlingsarbetet med sitt fina innehåll allt från musik, körer och barnverksamhet till gudstjänster och diakoni. • Se över kyrkogård och vaktmästarutrymmen samt möjliggöra en ny ceremonilokal. • Undersöka möjligheten till vårdcentral och hospice.

Kyrkovalet närmar sig i Råda församling

Mölnlycke

Vad står de lokala nomineringsgrupperna för?

1. Vilken är kyrkans roll i dag?

2. Varför ska väljarna rösta på just er?

3. Vad är era tre viktigaste frågor i Råda församling?

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det