Bild: Anna Mattisson
Enade. Eva Rydén (C), Håkan Eriksson (KD), Per Vorberg (M), Hans Hofflander (L) och Jan Inge Forsberg (SPP) presenterade ett gemensamt budgetförslag i måndags.

Simhall och skolsatsning i majoritetens budget

Härryda kommun

En ökad satsning på grundskolan, upprustning av Wallenstamhallen, en utredning av en planskild korsning i Rävlanda och ett uppdrag att planera för en simhall i Landvetter södra.
Det är några av punkterna i den politiska majoritetens budgetförslag.

Precis som varje år skapar Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Sportpartiet ett gemensamt budgetförslag, där de gjort ändringar i tjänstemännens förslag till hur skattepengarna ska användas. I år handlar det bara om tillägg.

– I årets budgetförslag har vi en stor satsning som vi upplever att många längtat efter: grundskolepaketet, säger kommunalrådet Per Vorberg (M).

Pengar till läromedel

Paketet handlar framför allt om att lägga sex miljoner kronor på en ökad läromedels-
budget. Tanken är att varje rektor ska få 1 000 kronor
extra per elev att använda till det som känns mest relevant för att höja resultaten och kvalitén på den egna skolan. Det kan handla om att köpa in läromedel, göra aktiviteter eller
hitta på annat som rektorn bedömer behöver prioriteras.

Majoriteten vill också lägga 200 000 kronor i en pott som ska användas till skolresor och kulturupplevelser. Det kan handla om allt från att ta sig till Vetenskaps-
festivalen i Göteborg till att besöka företag eller ta sig till teaterföreställningar.

– Skolorna ska kunna
ansöka om pengar därifrån. Ofta är det resekostnader som sätter gränserna, säger Eva Rydén (C) och menar att potten gör det mer rättvist för elever som bor på mindre orter.

Ett annat förslag i budgeten är att tillsätta två nya psykologtjänster som framför allt ska göra det lättare för lärare och annan personal att upptäcka vilka barn som behöver extra stöd och vilken typ av hjälp de i så fall behöver.

För Rävlandaborna vill
majoriteten göra två satsningar utöver tjänstemännens grundförslag: en halv miljon ska användas till att se över möjligheterna att bygga en planskild korsning vid järn-
vägen och 100 000 kronor till att ta över driften av elljusspåret.

Rusta upp sporthallen

En halv miljon ska också gå åt till att rusta upp Wallenstamhallen. Det handlar framför allt om att förbättra ljud- och ljusanläggningarna, att läktarna ska bli bekvämare
och att cafeterian ska bli större.

– Det ska bli trevligt att sitta där, det ska finnas mer trivsel än i en vanlig gympahall, säger Jan Inge Forsberg (SPP).

En ny satsning som majoriteten vill göra är att öronmärka 250 000 kronor per år till ”ortspengar” för Hindås, Rävlanda, Hällingsjö, Härryda och Eskilsby. Tanken är att det ska finnas ortsansvariga från kommunen som lyssnar på invånarna och använder potten för att fixa mindre
saker som förbättrar när-
miljön.

För att näringslivet ska kunna etablera sig eller utöka sin verksamhet vill majoriteten också lägga en halv miljon per år på att planlägga mark för företag.

Utan att tillsätta extra pengar vill majoriteten också att extra fokus läggs på vad och hur bilden av Härryda kommun kommuniceras. De vill också att det tas fram en strategisk plan för hur kommunen ska arbeta med Globala målen och Agenda 2030.

Simhall i Landvetter S

Bland uppdragen finns också en simhall och ishall i Landvetter södra. Att de ska bli verklighet ligger så långt fram i tiden att inga pengar avsatts för det än, men uppdraget står med för att ingå
i planeringen av den nya staden.

– De utredningar som gjorts landade i att en simhall ska finnas där det bor mycket människor. Vi tänker att vi vill lägga den i Landvetter södra och samförlägga den med en ny ishall, säger Per Vorberg och tillägger samtidigt att det kan ändras om en privat aktör vill bygga en simhall någon annanstans i kommunen.

Om budgetförslaget går igenom minskar den planerade bufferten från knappt 50,8 miljoner kronor till drygt 40,2 miljoner.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det