Bra skolresultat inte nog

Härryda kommun

Härryda kommun placerar sig på plats 68 av landets 290 kommuner i Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun.
– Det är goda resultat men givet den elevgrupp vi har borde det kunna vara ännu bättre, säger Bo Henriksson, ordförande i Lärarförbundet i Härryda.

Ann Nilsson-Mäki, verksamhetschef för grundskolan, är nöjd med placeringen men vill samtidigt som hon inte vill jämföra så mycket med andra kommuner. Det viktigaste är att ha en bra verksamhet själv, menar hon.

Såklart att jag är stolt över våra goda resultat. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att ge alla elever möjlighet till en skolgång där de kan nå gymnasiebehörighet, säger hon.

Bo Henriksson är mer kritisk.

– Kommunen har förutsättningar för att vara bland de tio bästa i landet, kanske till och med bäst, säger Bo Henriksson, som alltså inte tycker att kommunen ska nöja sig med en 68:e plats.

Höga betyg

Som bevis för sin tes tar han placeringen i de punkter som fokuserar på betyg i årskurs nio. Kommunens elever placerar sig högt
både när det gäller meritvärdet, som handlar om hur bra betyg niorna har, och andelen som fått minst betyget godkänt i alla ämnen. Där hamnar Härryda på plats 13 respektive 17 i rankingen. När elevernas förutsättningar räknas in förändras det dock till plats 113 respektive 90. Bo Henriksson förklarar att elevernas socioekonomiska och kulturella bakgrund påverkar hur det går för dem i skolan. Barn till högutbildade har till exempel lättare att själva skaffa sig en utbildning.

– Härryda är en kommun som har goda finanser och en elevsammansättning där många föräldrar har högskole-
utbildning, förklarar han.

Sämre för gymnasiet

Samtidigt som Härryda kommun placerar sig bra på listan när det gäller niorna ligger den långt ned på rankingen när det kommer till gymnasiet. På punkten som handlar om hur stor andel unga kommuninvånare som avslutade gymnasiet inom tre år förra läsåret (som är det år som mätts i rankingen) hamnar kommunen på plats 149. Det är en försämring med 14 platser jämfört med året innan.

Efter fyra år har omkring var fjärde elev inte gått ut gymnasiet. Olof Olsson, chef för sektorn Utbildning och kultur, funderar på om en del av förklaringen är att många väljer studieförberedande program trots att de kanske skulle bli mer motiverade av att gå ett yrkesförberedande. I övrigt har han inga teorier just nu.

– Vi försöker förstå de här siffrorna.

Lönerna gått upp

En förändring som Bo Henriksson ser som upplyftande är lärarnas lön, där kommunen nu placerar sig på plats 39 jämfört med tidigare 66. Också när det gäller andel utbildade lärare förbättras det relativa resultatet.

– Om man ska se vad som ger resultat för eleverna är det tillgången till behöriga lärare och lärare som är friska. Ju fler sådana kommunen kan ha desto bättre resultat i slutänden.

De områden där Härryda kommun placerar sig sämst är resurser, lärartäthet och andel friska lärare. Samtliga ligger på en placering som passerat plats 200.

Olof Olsson tycker att de lokala skolorna presterar bra utifrån de förutsättningar och kostnader kommunen har i verksamheten.

– Om vi har en av de billigaste skolorna i landet kan vi inte ha en hög lärartäthet, säger han och är samtidigt förvånad över att sjukfrånvaron hamnar fått en så dålig siffra.

– Vi har inte någon särskilt hög sjukfrånvaro. Vi arbetar hela tiden med att lärarna ska trivas och må bra, säger han.

Bo Henriksson är kritisk till att kostnaderna hålls så låga.

– När det gäller resurser satsar Härryda kommun väldigt dåligt, säger han.

Samtidigt är han glad över majoritetens budgetförslag där 7,4 miljoner kronor extra kan hamna på skolan per år fram till år 2020.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det