Frågan om Råda Säteri på återremiss

Mölnlycke

Enligt villkoren måste avtalet vinna laga kraft senast den 15 december för att gälla. Ett datum det är omöjligt att hinna med sedan ärendet återremitterades i måndags.

Under kommunfullmäktiges (KF) möte röstades två olika yrkanden om åter-
remittering igenom. Politikerna bakom yrkandena ville få en rad frågor utredda innan de sa ja eller nej till det
föreslagna förlikningsavtalet. Frågan bollas nu därför över till kommunstyrelsen, som ska bestämma hur omfattande utredningar som ska göras. Först efter det kan ärendet gå upp till KF igen för slutgiltigt
beslut om ifall kommunen ska ställa sig bakom förslaget till förlikningsavtal.

Avtalet kan falla

Vad proceduren får för konsekvenser är inte helt lätt att se. I förslaget till förlikningsavtal står inskrivet att det bara gäller om både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige godkänt det och det vunnit laga kraft senast den 15 december. Eftersom nästa ordinarie möte i kommunfullmäktige hålls först den 11 december och det tar tre veckor för ett beslut att vinna
laga kraft betyder det att avtalet faller. I alla fall om inte något nytt beslut fattas mellan kommunen och Råda Säteri och Gästgifveris ägare Robert Säll, som skjuter fram datumet då avtalet ska vara godkänt.

– Som avtalet är skrivet nu faller det den 15 december om det inte görs någon förändring, säger kommunjurist Åke Marmander.

Oklart vad som händer

Enligt avtalsförslaget ska Råda Säteri och Gästgifveri få bedriva sin verksamhet gratis från avtalets undertecknande i slutet av september till avflytten sista december. Per Vorberg (M) har dock tidigare förklarat att de kostnaderna ska betalas in i efterskott om avtalsförslaget faller. Vad som händer om sista datumet för beslut skjuts fram går det bara att spekulera om.

Parallellt med förhandlingsarbetet var Härryda kommun på väg att inleda en rättsprocess mot bolaget när avtalsförslaget skrevs under. Det stoppades dock som en del av avtalet. Om kommunen nu drar igång processen igen måste det ske från början.

Härryda-Posten har sökt Per Vorberg för en kommentar men hann inte få återkoppling innan tidningen gick i tryck.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook