Bild: Anna Mattisson
Svårt läge. Björn Borg berättar att kommunalt vatten och avlopp finns framdraget ända till Höga hallar, omkring 700 meter ifrån Björn Borgs hem i mitten av Abborrtjärnsvägen. Att de boende inte kan ta del av det är frustrerande.

Frustrerande väntan på VA

Mölnlycke

Detaljplanearbetet var igång och de boende i området norr om Abborrtjärnsvägen längtade efter fungerande VA, bredare och bättre vägar och möjlighet att bygga ut sina hus.
Nu har arbetet stoppats på obestämd tid och frustrationen växer i kvarteren.

– Jag flyttade till
Abbortjärnsvägen 1998, redan då sa kommunen att vi skulle få kommunalt vatten om fem, tio år, säger Björn Borg, ordförande i Abbortjärnsvägens fastighetsägareförening i Mölnlycke.

Området han vill berätta om inkluderar Abbortjärnsvägen, Höga hallar och Grandalsvägen, totalt ett 70-tal hus i Mölnlycke. Från början var husen sommarstugor. Nu bor de flesta där permanent, men kvaliteten på fastigheternas VA är i många fall oförändrad.

– Några enstaka saknar helt VA, säger Björn Borg.

Möjlighet att bygga ut

Majoriteten av de boende i området har länge hoppats på en detaljplan och kommunalt VA. Det skulle göra det möjligt att få fungerande
vatten och avlopp, kunna bygga ut husen och kanske till och med få till en bredare väg med belysning om kommunen också tar över ansvaret för vägen.

Enligt Björn Borg måste något förändras, både för de boende och för miljöns skull. I de flesta fall har hushållen så dålig rening att de inte skulle få godkänt vid en kontroll.

– Mycket av det jag har i diskmaskinen, tvättmaskinen, duschen och handfattet rinner rakt ut. Det är väldigt undermåligt. Långetjärn håller på att växa igen, säger han och påminner om att tjärnen dessutom sitter ihop med Finnsjön som är ett vattenskyddsområde och försörjer många människor med vatten.

Bostadsmässigt betyder den utdragna processen bland annat att barnfamiljer flyttat eftersom de inte kan bygga ut sina hus.

Själv märker Björn Borg av sitt dåliga VA varje gång han tvättar. Vita t-shirts har han slutat med eftersom de färgas ljusbruna efter några tvättar i hans vatten.
Eftersom vattnet ändå går att dricka och filter är dyrt vill han inte sätta in något sådant bara för tvättens skull. Särskilt inte som kommunen hela tiden sagt sig vara på gång med en förändring.

Gjorde förstudie

Redan 2012 pekades området vid Abbortjärnsvägen, Höga hallar och Grandalsvägen ut som omvandlingsområde på kort sikt i kommunens översiktsplan. Samma år lät vägföreningen göra en förstudie för kommunalt VA och kom fram till att det skulle vara tekniskt enkelt att dra in. För de
boende skulle det dock bli rejält dyrt eftersom jordlagret är så tunt att det skulle krävas sprängningar i berget för att få ned ledningarna på lämpligt djup.

Två år senare verkade det som att kommunen skulle ta på sig kostnaden. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan började i september 2014, med ett beslut i kommunstyrelsen. Anledningen till beslutet var att standarden på vatten, avlopp och vägar i området var för dålig samtidigt som flera av husen ligger inom eller angränsar till skyddszonen för Finnsjöns ytvattentäkt.

Jublade för tidigt

Björn Borg berättar att processen tog verklig fart vid ett informationsmöte om planarbetet i november 2015.

– Vi tänkte yes, äntligen!

Det var dock aningens för tidigt att jubla. Tidpunkten för samråd försköts och försköts tills det slutligen tog stopp. Vid det senaste årsskiftet gjordes en
omprioritering som pausade arbetet helt. Den senaste information som nått Björn Borg och hans grannar är nu att arbetet är planerat till 2021 och enligt vad Björn Borg hört ryktas från
planavdelningen kommer det inte att tas upp igen förrän det blir lågkonjunktur och intresset av att satsa på nybyggen inte är lika stort på marknaden.

De boende har också
begränsade möjligheter att själva göra något åt saken eftersom en detaljplan är tänkt att skapas.

– Det var så nära, varför gjorde de inte klart
detaljplanen? Det hade räckt med kanske en månad till, säger Björn Borg.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det