Arkivbild: JENNY FÖRANDER
SEGDRAGEN PROCESS. Planerna på att bygga hundra nya lägenheter i Landvetter centrum har dragit ut på tiden. Har ingen överklagan kommit in till Mark- och mljööverdomstolen innan dagen är slut kan dock arbetet påbörjas.
Arkivbild: JENNY FÖRANDER
SEGDRAGEN PROCESS. Planerna på att bygga hundra nya lägenheter i Landvetter centrum har dragit ut på tiden. Har ingen överklagan kommit in till Mark- och mljööverdomstolen innan dagen är slut kan dock arbetet påbörjas.

Grannarnas överklagan avslogs

Landvetter

Mark- och miljödomstolen har avslagit grannarnas överklagan av detaljplanen för kvarteren två och tre i Landvetter centrum.
I dag är sista dagen för att överklaga det beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Kommunen vill bygga tre flerbostadshus med totalt cirka 100 lägenheter i kvarteren två och tre i Landvetter centrum. Två hus med fem respektive fyra våningar ska enligt detaljplanen byggas bakom och snett bakom det befintliga Willyshuset. Ett trevåningshus planeras på den gamla grusfotbollsplanen intill Agnebäcken. I detaljplanen ingår även ett parkområde med dagvattendammar och parkeringsplatser.

Tagit lång tid

Detaljplanen godkändes i kommunfullmäktige redan för två år sedan, men då ansåg länsstyrelsen att risken för översvämningar på platsen inte var tillräckligt utredd. Kommunen byggde då i samverkan med Trafikverket en ny kulvert under motorvägen och arbetade fram en ny detaljplan.

I våras godkände fullmäktige den nya detaljplanen, men beslutet överklagades av några grannar på Brattås-
vägen. Husen på Brattåsvägen är byggda på kvicklera och har drabbats av omfattande sättningsskador. De är visserligen byggda på pålar, men marken kring dem har sjunkit med 70 centimeter på knappt 40 år.

Kan förvärra skadorna

Grannarna var oroliga för att det planerade bygget skulle förvärra sättningsskadorna på deras hus. De ansåg också att det finns risk för att trevåningshuset som byggs närmast bäcken drabbas av liknande problem. De föreslog därför att trevåningshuset inte byggs i linje med de andra två husen utan vinklas så att det hamnar på stabilare mark längre bort från bäcken.

I sin överklagan tog grannarna också upp översvämningsrisken och förordade att det sparas en översvämningsyta intill bäcken så att vattnet har någonstans att ta vägen vid större skyfall.

Tillräckligt utredd

Mark- och miljödomstolen har nu behandlat överklagan och har beslutat att avslå den. Domstolen anser att risken för marksättningar och översvämningar är tillräckligt behandlade och utredda i detaljplanen.

Anders Larsson, en av grannarna som överklagat, säger att de inte kommer att gå vidare och överklaga till mark- och miljööverdomstolen.

Om det inte kommer in någon överklagan senast i dag betyder det att detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla. Då kan kommunen börja fokusera på att genomföra planen. Det innebär bland annat att påbörja utbyggnaden av
gator, ledningar och den planerade parken.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook