Bild: Anna Mattisson
DEBATT. Förlikningsavtalet med Råda Säteri var en het fråga under måndagens fullmäktigemöte.
Bild: Anna Mattisson
DEBATT. Förlikningsavtalet med Råda Säteri var en het fråga under måndagens fullmäktigemöte.

Het debatt om omtvistat avtal

Mölnlycke

I måndags togs frågan om det omtvistade avtaletsförslaget mellan kommunen med Råda Säteri och gästgifveri AB upp i fullmäktige.
En fråga som delade politikerna i två läger.
Efter en bitvis hätsk debatt med utspel om jäv och förtal återremitterades ärendet.

I måndags skulle fullmäktige fatta ett officiellt beslut om förslaget till avtal mellan Härryda kommun och Råda Säteri och Gästgifveri AB. Avtalet skrevs under av Per Vorberg och kommundirektör Peter Lönn i slutet av september men behöver godkännas av KF för att gälla.

Avtalet innebär bland
annat att kommunen tar tillbaka Råda Säteri från bolaget två år innan dess hyreskontrakt för fastigheten gått ut samt att det skuldtyngda
bolaget får fem miljoner kronor och avskrivna skulder.

Lång utläggning

När ärendet kom upp steg Per Vorberg fram till podiet för en lång utläggning där han med powerpoint försökte ge en tydlig bild av vad som hänt i det omtvistade ärendet. Han berättade om kommunens tydliga vilja att ta tillbaka rådigheten över Råda Säteri. Han sa också att han bedömt det som alltför osäkert att kommunen skulle vinna den tvist i tingsrätten där kommunen försökt avhysa bolaget efter sent inkomna betalningar och att det därför är logiskt med en förlikning.

Han berättade om möten som skett mellan honom, kommundirektören, oppositionsrådet och näringslivschefen, om hur han uppfattat att han fått delegation att sköta förhandlingarna med bolagets ägare Robert Säll för att få till ett förslag till förlikningsavtal, om de höga summor som Säll krävt i början och hur de försökt närma sig varandra.

Han berättade om hur hela förhandlingen varit på väg att falla på grund en tjänstemans formuleringar i avtalsförslaget som gjort Säll förbannad, om hur Vorberg jobbat hårt för att få allt på banan igen.

– Jag har inte agerat på egen hand. Jag har gjort det på uppdrag och levererat det jag skulle. Om någon har något annat förslag och vill föra förlikningsdiskussionen så varsågod, lycka till!
Antingen antar vi förlikningsavtalet och tar kostnaden, det tror jag är bra, eller så röstar vi nej.

Två tydliga läger

Så enkelt blev det dock inte.

I den efterföljande debatten delades fullmäktiges politiker i två tydliga läger. Bakom Vorberg stod alliansen, Sportpartiet och Kommunpartiet. De övriga politikerna krävde återremiss. Många från båda sidor var uppe i talarstolen.

– Vi är helt överens om att vi inte var överens om beloppet, sa oppositions-
rådet Patrik Linde (S) till Per Vorberg och presenterade Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma yrkande om återremiss.

Jurudisk granskning

I det står bland annat en önskan om att avtalets juridiska giltighet granskas, att det utreds vilken rätt kommunen har att ingå avtal på det här sättet och att det totala priset för uppgörelsen ska beräknas.

– När vi gick in i det här hade kommunen fordringar på bolaget. Jag skulle inte kalla det en lyckad förhandling att komma ut med motsatt beslut. Jag får mail med frågor om varför det är okej att stödja en konkursmässig näringsidkare, sa Robert Langholz (S).

SD hade eget yrkande

Calle Johansson (SD) lämnade fram ett eget återremiss-
yrkande.

– Fem miljoner är en anmärkningsvärt hög summa för ett bolag som egentligen inte är värt något, sa han och efterfrågade mer tydlig information om hur bolaget skötts.

I återremissyrkandet krävde han bland annat att få se bolagets bokslut och vilka försäljningar i och kring
Råda säteri som bolaget gjort på senare tid.

Steinar Walsö-Kanstad (KP) tryckte på vikten av att de bra associationer folk har till varumärket Råda Säteri inte skadas och att situationen ska kännas trygg för områdets andrahandshyresgäster, som trädgårdsutbildningen och kafferosteriet. Han ställde sig också tydligt på Vorbergs sida.

– Det krävs politiskt mod att fatta beslut som inte alltid är bekväma, sa han.

Tydligt stöd för Vorberg

Också Eva Rydén (C) var tydlig med sitt stöd till Vorberg.

– Det låter som om Per
drivit detta på egen hand, men det kan jag inte se. Han har varit väldigt tydlig och öppen, sa hon.

En bit in i debatten steg oberoende Leif Persson upp i talarstolen. Han lyfte bland annat upp den familjära ton som använts i mailkonversationer mellan Per Vorberg och Robert Säll och sa rakt ut att han misstänker jäv.

Något som fick Per Vorberg att tända till.

– Var rakryggad och gör en polisanmälan för jäv. Annars kanske jag anmäler dig för förtal, sa han och tillade att Leif Persson har ett personligt agg mot Robert Säll.

Uttalandet fick det att gå ett sus genom fullmäktigesalen.

Efter debatten röstade politikerna om ifall ärendet skulle återremitteras eller inte. Yrkandet från S, MP och V gick igenom med en minoritet av de röstande bakom sig, eftersom det räcker med en tredjedel ja för återremittering. Också Sverigedemokraternas yrkande röstades igenom, i det fallet med en majoritet bakom förslaget.

En kommentar
Dela innehållet

Skriv en kommentar

  1. Vill vi som skattebetalare i Härryda kommun betala 5 miljoner kronor samt efterskänka skulder från ett bolag på onbestånd? Hur mycket handlar efterskänkt hyra fram till årsskiftet och avskrivna skulder om? D v s vilket är det egentliga totalbeloppet? Och exakt vad får kommunen, d v s vad är därdet på det som kommunen får? Bolaget förlorade sin F-skatt tidigare i år på grund av bristande redovisning/betalning. Varför begär inte kommunen bolaget i konkurs i stället? Härryda kommun måste handla affärsmässigt!

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook