Kommentar till artikel

Debatt

Kommentar till ”Prioriterar inte det nu”, HP 8/11.
Jag har full förståelse att Wallentin inte kan ha full insyn i alla pågående eller avslutade arbeten. Wallentin säger:
”Det blir en väldigt stor apparat för noll nya byggrätter.”
Fel. Troligt är att det blir mellan 8-10 nya byggrätter (lucktomter + befintliga tomma tomter) norr Abborrtjärnenen när detaljplanen är klar. Och då får kommunen fler bostäder, fler invånare och fler som betalar kommunal skatt.
I en ren miljöaspekt vore det mer ekonomiskt att rätta till orsaken till att Långetjärn håller på att växa igen och att det förorenade vattnet rinner ner till Finnsjön (en skyddad vattentäkt). Det förorenade vattnet måste ju renas innan det kan drickas.

Dagvattendammarna mellan Långetjärn och Ötjärn ska ju hjälpa till att rena vattnet på sin väg ner till Finnsjön. Men dessa dagvattendammar sinar ibland och orsakar extra kostnader för kommunen.
”Vi på miljö- och hälsa anser att området skulle behöva kommunalt VA. Det ligger ju också i ett vattenskyddsområde.”

Jag upplever att synpunkterna från Miljö och hälsa väger lätt. Här borde politikerna styra upp tjänstemännen med att vikta en del synpunkter lite mer än de kommersiella. Härryda kommun vill väl som många andra kommunerna visa att man har ett sunt miljö-tänk.

Wallentin säger också ”att prioritera det som politikerna vill satsa på”. Men är det inte tjänstemännen som lägger fram förslag som sen politikerna ska ställning till? Lätt och skylla på politikerna.

Ser man det i ett ekonomiskt perspektiv över tiden så borde åtgärder nu, att ta bort orsaken till föroreningen ge på sikt en lägre kostnad för kommunens skattebetalare. Och framför allt en bättre miljö.

Björn Borg
Norra Abborrtjärnsvägen

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det