• Bild: Anna Mattisson
    Trivs på jobbet. "Jag känner mig väldigt lyckligt lottad som får göra så många roliga saker", säger Henrik som nyss fått en utmärkelse för sitt ledarskap på Federal-Mogul.
  • Bild: Anna Mattisson
  • Bild: Anna Mattisson

Leder utan hierarkier

Profilen

När Business region utsåg årets företagsledare hamnade ett Mölnlycke-företag i fokus.
Pristagaren Henrik Sandström jobbar för en arbetsplats där chefer främst fungerar som stöd till övriga anställda och personalens personliga utveckling går hand i hand med företagets.

Ledarskap för mig handlar framför allt om att känna sig själv och sina styrkor och fallgropar. Att gilla det man gör och förmedla glädje, engagemang och passion. Att lyssna. Och att vara prestigelös, säger Henrik Sandström, vd på Federal-Mogul.

Just prestigelösheten är en del som lätt glöms bort i dag menar han.

– I vår samtid handlar livet mycket om självförverkligande som medför mycket prestige som jag tror kan vara
skadlig. Man bidrar mer till samhället och ett företag om man lyfter upp andra och hjälper dem att förverkliga sig, säger han och berättar att han själv haft turen att jobba med människor som trott på honom.

Satsar på gemenskap

Det Henrik Sandström vill satsa på i sitt jobb som vd är gemenskapen. Alla i arbetsgruppen ska känna sig sedda, känna att de kan påverka och tillsammans jobba mot förbättring och ett gemensamt mål.

Federal-Mogul Göteborg AB, tidigare Daron Piston Rings AB, har funnits i 225 år och sysslat med att producera kolvringar i mer än 100 av dem. Henrik själv har varit med på arbetsplatsen i tio år, först som kvalitetschef och teknisk chef och sedan fyra år tillbaka som vd. Han ser det som viktigt att utgå ifrån den känsla medarbetarna redan har för sin arbetsplats och dess traditioner.

– Jag ser mitt uppdrag som att modernisera strukturerna men bevara traditionerna och det positiva i kulturen. Det finns en väldigt stark identitet och stolthet kopplad till varumärket som sitter starkt i väggarna, säger han.

Samtidigt har han en hel del moderna tankar om hur ett företag ska styras. Till exempel är han mån om att det ska vara så fritt från hierarkier som möjligt. Operatörerna ska sättas i centrum och deras ledare ska finnas där för att stötta dem.

Delat upp i grupper

Rent konkret har företaget delats upp i fem grupper, baserat på arbetsuppgifter. Varje grupp håller koll på hur de uppfyller före-
tagets krav på säkerhet, miljötänkande, kvalitet och att rätt mängd produkter tillverkas inom den egna delen av verksamheten. Om något avviker försöker de först lösa det själva inom gruppen, och vänder sig senare till stödgrupper om problemen är omfattande. En gång i veckan träffas alla grupper för att tillsammans diskutera eventuella flaskhalsar och behålla känslan av att vara en enhet.

– Allt bygger på att man kan se sitt bidrag till helheten, både jag som individ och vi som gemensam grupp, säger Henrik.

En viktig del för att skapa en bra arbetsmiljö är att medarbetarna ska känna att de får förtroende.

– Ur det kommer engagemang, kreativitet och motivation. Det ska kännas att ”jag är viktig, jag är kärnverksamheten. Jag vet vad som förväntas av mig och kan påverka, ledningen är här som stöd så jag kan lyckas med mina ambitioner.”

Ska entusiasmera

Henriks uppgift är att ha ett helhetsperspektiv på det hela och vara tydlig mot alla med vad målen är på kort och lång sikt.

– Sedan ska jag ge energi och entusiasmera också, vara kraften som gör att vi gör framsteg både med de tekniska och mjuka delarna.

Några större problem med felprioriteringar från grupperna har Henrik inte råkat ut för, tycker han. Så länge som de får tillgång till all relevant information tycker han att medarbetarna fattar beslut som ligger i linje med verksamhetens riktning och han har inte behövt ingripa i några större konflikter.

Ingen tävling

Det där med informationen är dock en utmaning. Det gäller att få alla att förstå att den information de sitter på måste delas med dem som skulle behöva den.

– Vi har jobbat med värderingar där vi tar upp att alla förväntas hjälpa till och dela med sig. Det är jätteviktigt att skapa en öppenhet.

Får inte gå för fort

Under sin tid på vd-posten har Henrik sett tydliga förändringar. Samtidigt gäller det att inte gå så fort fram att medarbetare inte hinner med. Henrik visar en förändringskurva– en schematisk bild över hur de flesta reagerar i en förändringssituation. Alla större omställningar inom en verksamhet möts med motstånd, ilska och oro innan det går över till acceptans, omställning och uppslutning. Det gäller att låta folk få tid att landa emotionellt. Och att informera, stötta och uppmuntra.

– Det finns alltid något positivt för alla med förändringar. Det är viktigt att finnas där och förklara vad som blir bättre och varför.

Hade ingen karriärplan

I grunden är Henrik civilingenjör, berättar han. Han gick på Chalmers och läste en så bred utbildning han kunde för att hålla alla vägar öppna. Någon särskild plan fanns inte. Efter examen fick han jobb på konsultfirman Caran. Genom ett projekt med Volvo cars kom han i kontakt med ledarskap inom näringslivet för första gången. Och blev intresserad.

Att vara en bra chef menar Henrik till stor del handlar om att känna sig själv. Hans egna styrkor tycker han är intresset och engagemanget för den strategiska utvecklingen för både företaget och dess anställda.

– Jag tycker om att få individer att känna sig sedda.

Svårt ge rätt stöd

En fallgrop kan vara svårig-
heten att ge individanpassat stöd. Henrik berättar att han är så fokuserad på att alla ska känna att de blir litade på och får ta eget ansvar att det kan vara lätt att missa att ge rätt stöd till de medarbetare som söker tydliga ramar. Han vill inte gå in med pekpinnar men inte heller att någon ska känna sig lämnad vind för våg.

– Vi är alla olika och reagerar olika på de situationer och uppgifter vi ställs inför. Det måste vi klara av att se och hantera.

Ibland är det också svårt att hålla tillbaka och bromsa i början av en förändring så alla hinner ställa om sig och gå igenom de faser i sig själva som behövs. Det är så lätt att bli entusiastiskt energisk och rusa på trots att medarbetarna nyss blivit involverade.

Att kunna släppa jobbet efter arbetsdagens slut är inget
problem. Henrik pendlar från Mölnlycke till Styrsö i Göteborgs skärgård. Först en halvtimme i bil, sedan lika länge på båt.

– När jag går i land på ön har jag bearbetat dagen. Det är ett väldigt bra sätt att landa, säger han.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det