”Prioriterar inte det nu”

Mölnlycke

Resurserna räcker inte till för att både fixa detaljplaner för existerande bostadsområden och för sådana områden som ännu inte bebyggts.
Det menar Peter Wallentin, verksamhetschef på kommunens plan- och bygglovsenhet.

– Jag kan förstå att det finns en frustration hos de boende, säger Peter Wallentin.

Han förklarar att det handlar om ett försök att få resurserna att räcka till och att prioritera det som politikerna vill satsa på.

– Enligt inriktningsmålen ska kommunen växa. Då måste vi prio-
ritera att skapa detaljplaner för områden där vi kan bygga många bostäder. Ur det allmännas bästa kommer inget tillskott av nya bostäder genom en detaljplan för ett område som redan är bebyggt, så vi prioriterar det inte högt just nu.

Fler liknande områden

Peter Wallentin bekräftar att det finns ett politiskt beslut att ta fram en detaljplan för området vid bland annat Abborrtjärns-
vägen. Totalt finns det 10-15 liknande förvandlade sommarstugeområden i kommunen som skulle behöva få kommunalt VA, bättre vägar och tydliga riktlinjer för möjliga utbyggnader av husen. Kommunen började arbeta med några av dem, bland annat området vid Abbortjärnsvägen, men pausade allt då politikerna började prioritera annorlunda i de uppdrag de vill att tjänstemännen ska jobba med.

Det finns dock eventuellt möjligheter att få till VA och vägar i de aktuella områdena utan att sam-
tidigt styra upp helt nya detaljplaner. Det skulle göra det möjligt att förhindra läckage från dåliga avlopp och relativt snabbt få till en förbättring för de boende, förutsatt att det finns tillräckliga resurser inom de delar av kommunen som jobbar med avlopp och vägar.

Inga beslut i nuläget

Peter Wallentin berättar att det inte finns några beslut om detta utan att det bara är en tanke än så länge. Det går inte heller att lämna några besked om när ett beslut i frågan kommer att fattas.

Enligt ordföranden i Abborrtjärnsvägens fastighetsägareförening var arbetet med detaljplanen långt gången när kommunen stoppade processen. Peter Wallentin håller inte riktigt med.

– En detaljplan tar mellan två och tre år att färdigställa från start till mål, säger han och menar att den här planen hunnit knappt halvvägs.

Det som återstod innebar dessutom ett rätt komplext arbete, som att prata med alla fastighetsägarna för att kunna lösa in delar av folks mark som behövdes för att dra fram vägar och VA.

– Det blir en väldigt stor apparat för noll nya byggrätter. Vi måste tänka på hela kommunens bästa med de resurser vi har.

Bra när det väl kommer

Några råd om vad de boende ska göra nu har han inte. Innan det finns ett beslut om ifall arbetet med kommunalt VA och vägar ska separeras från detaljplane-
arbetet går det inte att säga. Peter Wallentin förklarar att kommunalt VA blir välfungerande och lätt för kommunen att hålla koll på. Om några börjar bygga ut eget VA mitt i processen kan det kullkasta en mer långsiktig strategi.

Att bygga nytt VA på egen hand hade inte varit lätt kring Abborrtjärnsvägen ens om det gått att få tillstånd.

Trångt för avlopp

I området är många fastigheter ganska små och det är i flera fall
inte möjligt att ha en egen avlopps-
anläggning för allt spillvatten på sin fastighet. I vissa omvandlings-
områden kan fastighetsägare gå ihop och bilda samfälligheter och bygga stora gemensamhetsanläggningar, men det kan finnas vissa svårigheter med detta. Enligt Linda Harald, miljöskyddsinspektör hos Härryda kommun, kan det till exempel vara svårt att finna tillräckligt stora ytor för att kunna genomföra det i det aktuella området.

Samtidigt är behovet stort. Grundvattnet innehåller höga halter av järn och mangan och inte ens filter hjälper för att hålla undan missfärgningarna.

– Vi på miljö- och hälsa anser att området skulle behöva kommunalt VA. Det ligger ju också i ett vattenskyddsområde,
säger Linda Harald.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det