”Socialtjänsten är ingen bostadsförmedling”

Allmänt

Att någon har barn och en betalningsanmärkning räcker inte för att socialtjänsten ska gå in och hjälpa henne med bostad.
Det förklarar Härrydas socialchef Lena Lager och Ulrika Söderlund som är chef på socialtjänstens enhet barn och unga.

– När man är i en situation där det är svårt att få bostad hör vi ibland folk säga ”hör av dig till socialtjänsten”. Men vi har inte fokus på att utreda människors behov av bostad,
säger Lena Lager.

Varken Lena Lager eller Ulrika Söderlund kan uttala sig om Elins specifika fall.

– Men generellt är social-
tjänsten ingen bostads-
förmedling och det finns ingen rättighet att bo i just Härryda. Man måste vidga sina sökvägar och söka bostad i hela landet. Många bor i andrahands- och tredjehandslösningar, säger Ulrika Söderlund.

Brist på bostäder

Hon får medhåll av
socialchef Lena Lager som menar att bostadsbristen är stor och att det därför är vanligt att flytta runt mellan olika andrahandskontrakt.

– Inte minst gäller det ungdomar.

Ulrika Söderlund förklarar att socialtjänsten har två ansvarsområden när det gäller bostäder. Det ena är att se till att alla har tak över huvudet, alltså att ingen tvingas sova på gatan. Där ställs dock höga krav på att personen ska ha gjort vad hen kan för att lösa
boendesituationen själv först. Den som bor hos en vän, släkting eller liknande räknas som att den har hittat tak på egen hand. Det andra ansvarsområdet gäller för personer med speciella svårigheter.

– Det handlar nästan uteslutande om massiv social problematik som missbruk eller psykisk ohälsa, ofta i kombination med skulder, säger hon.

Rum på vandrarhem

Om Elin inte lyckas hitta ett hem innan hennes nuvarande kontrakt går ut betyder det inte att hon kommer att separeras från de yngsta
barnen. Då räknas det som att familjen står utan tak över huvudet och både hon och barnen får hjälp med ett temporärt boende, som ett vandrarhemsrum.

Betalningsanmärkningar räcker inte för att få hjälp av socialtjänsten att hitta boende. Inte heller räcker det att barn är inblandade. När Ulrika Söderlund och Lena Lager hör om Elins
situation uttrycker båda sitt medlidande, men upplever inte att det är socialtjänstens uppgift att ge familjen ett hem.

Ökar inte chansen

Att det kommit in anmälningar om att barnen inte mår bra ökar inte chansen att få bostadshjälp av
socialen. Det som utreds då är hur barnen har det, inte hur boendesituationen kan lösas, förklarar Lena Lager.

Viss hjälp kan fås om det bedöms behövas, men det finns ingen generell rättighet för barnfamiljer att få ett förstahandskontrakt.

Inte heller kan familjen få gå före i socialens
bostadskö, eftersom det inte
finns någon sådan. Den hjälp som finns att få, som lägen-
heter, plats på vandrar-
hem eller hjälp att söka bostad, går till dem som
bedöms ha störst behov.

– Vi skulle önska att vi kunde hjälpa alla barn så de får en stabil och trygg
boendesituation, säger Ulrika Söderlund och berättar att de får många förfrågningar, både från barn-
familjer och andra.

Många fler än de har möjlighet att hjälpa.

– Det är en jättesvår situation hon befinner sig i, och inte unik, säger Lena Lager.

Kommentera
Dela innehållet

Du måste ha ett konto och vara inloggad för att kommentera.


Logga in
Registrera dig
Glömt lösenord?

Logga in

Registrera dig

Lämna korrekta uppgifter. Kommentarer med oriktiga uppgifter godkänns inte.

Genom att skapa ett användarkonto så godkänner jag också reglerna för kommentering.
Obs. Enligt lag har du ett personligt juridiskt ansvar för det du skriver.

Glömt lösenordet?

Skriv in ditt användarnamn eller e-post för att få tillbaka det

gillahppafacebook