• Bild: Anna Mattisson
    PÅ RÄTT VÄG. Härrydas grundskoleelever har bäst betyg i Västra Götaland. Skolchefen Olof Olsson ser det som tecken på att de är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.
  • Bild: Anna Mattisson
    PÅ RÄTT VÄG. Härrydas grundskoleelever har bäst betyg i Västra Götaland. Skolchefen Olof Olsson ser det som tecken på att de är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.

Härryda bäst i länet i skolranking

Härryda kommun

Eleverna i Härryda kommun har bäst betyg och behörighet i Västra Götaland. Och bättre resultat än de förväntats få sett till deras förutsättningar.
Det visar ny statistik från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

– Rankingen är en temperaturmätning som vi inte kan dra alltför många slutsatser ifrån. Men det är en fingervisning om att vi är på rätt väg på en övergripande nivå, säger Olof Olsson, sektorschef på sektorn för utbildning och kultur.

Jämfört med tidigare år håller sig Härryda kommun på ungefär samma nivå. Det sammanvägda resultatet för grundskolan placerar kommunen på plats 42 i hela landet. Det är bättre än 2016, men något sämre än 2014 och 2015. Olof Olsson förklarar det med att rankingen förändrats lite under de senaste åren.

– Från och med förra året lades större vikt vid hur förutsättningarna ser ut i kommunen.

Goda förutsättningar

Förutsättningarna, till exempel vårdnadshavarnas utbildning och socioekonomiska förutsättningar, har mycket stor påverkan på hur eleverna presterar i skolan. SKL:s ranking visar dock att Härryda kommun placerar sig bra också
då sådana faktorer räknats in. Det goda resultatet beror alltså inte bara på Härrydas generellt välutbildade föräldrar utan också på att kommunens skolor gör ett bra jobb, menar Olof Olsson.

Härrydas stabilitet i rankingen ser han som ytterligare ett tecken på kvalitet. Resultatet förändras inte så mycket med enskilda årskullar utan håller sig på en jämn nivå, menar han.

Den som jämför Härrydas sammanvägda resultat i rankingen med andra kommuner i landet och länet får en skön läsning. Partille kommun knappar in, men ligger fortfarande bara på plats 62 i rankingen. Kungälv hamnar på plats 78 av landets 290 kommuner.

Drygt 84 procent av alla nior i Härryda kommun når upp till kunskapskraven i alla ämnen. Om nyinvandrade och personer med okänd bakgrund plockas bort ur statistiken höjs den siffran till 87,7 procent.

– De nyanlända som går i nian har oftast bott i Sverige kortare tid än två år. Det är inte
rimligt att hinna skaffa sig så stora kunskaper i svenska, och kanske i engelska och en del andra ämnen, att man får full behörighet. Det är därför de har delat upp det i statistiken, säger Olof Olsson.

Lyfta killarna

För att Härryda kommun ska förbättra sitt resultat ytterligare menar Olof Olsson att rankingen är till liten hjälp. Då handlar det i stället om att analysera skolorna på enhetsnivå och göra konkreta förändringar där det behövs.

Också andra, mer nationella problem, går att fokusera på. Som att killar generellt presterar sämre än tjejer i skolan, både i Härryda kommun och resten av landet.

– Det har med förväntningar
och självbild att göra, säger Olof Olsson och förklarar att många killar har en mer tillbakalutad inställning till skolan och kanske är mindre fokuserade på akademiska studier eftersom de vet att många manligt dominerade, praktiska yrkesutbildningar kan ge högre lön än universitets-
studier.

För att också killarna ska få bra betyg i teoretiska skolämnen tror Olof Olsson att utbildningsverksamheten generellt behöver se dem på ett tydligare sätt.

– Våra resultat skulle bli bättre om vi kunde lyfta killarna mer. Det handlar om motivation, om att hitta sätt att möta dem bättre.