Bild: PETRONELLA SIMONSBACKA
Bra på teknik. Undersköterskorna Mona Lundqvist, från Ekdalagården, och Mani Mehrpour, som jobbar i hemtjänsten, har gått den nya utbildningen i välfärdsteknik. Terapikatten och en digitaliserad form av Rubensdockan är två hjälpmedel som används inom vården.

Härryda kommun satsar på välfärdsteknik

Allmänt

Härryda kommun arbetar hårt med att förbättra vård- och omsorg genom digitalisering.
– Tekniken förändras så snabbt, säger Mani Mehrpour, specialistundersköterska i välfärdsteknik.

Mani Mehrpour är en av fyra undersköterskor i Härryda kommun som sedan december är specialister i välfärdsteknik. Två av dem arbetar på Ekdalagården och två i hemtjänsten.

– Intresset för teknologi och datorer har alltid funnits där för mig, säger Mani Mehrpour, som arbetar inom hemtjänsten i Mölnlycke.

De nya specialisterna tillhör de första av sitt slag i Sverige.

– Jag har haft förmånen att vara med och bygga upp utbildningen. Vård- och omsorgen efterfrågade detta. Undersköterskor i dag är bra på den brukarnära vården, men välfärdstekniken är på väg in och då vill man ha undersköterskor som kan den biten, säger Ingrid Grange, planeringsledare på Härryda kommun.

Ingår i digitalisering

Välfärdsteknik är en del av digitaliseringen, men även mobilitet och e-tjänster är viktiga områden. I september kommer en ny digitaliseringsmyndighet att inrättas med syfte att samordna och stödja digitaliseringen i Sverige – inte minst inom vården.

– I vår kommun har vi redan börjat. Vi är kända för att ha mycket idéer, vi är innovativa och testar, säger Ingrid Grange.

Vårdplanering kan redan ske via videolänk. iPads används för att underlätta kommunikation. Att hjälpa äldre att ta till sig modern teknik är viktigt, eftersom många känner sig ensamma då barn och barnbarn bor på andra orter.

– Det handlar om äldres rättigheter. De måste få lov att använda modern teknik. Vi som jobbar med äldre blir en bro mellan ny teknik och äldre, säger Mani Mehrpour.

Får hjälp med tekniken

Äldre kan kommunicera med sina anhöriga via Skype, även om den äldre själv inte är så tekniskt kunnig. Personal kan hjälpa till med uppkopplingen.

– Det är stor skillnad mellan att prata i telefon eller att se den man pratar med, säger Mona Lundqvist, som är undersköterska i botten, men numera arbetar som kontorsassistent på Ekdalagården.

Hon är också en av de nyutbildade specialisterna i välfärdsteknik.

– Stora delar av det man pratade om på kursen har vi från Härryda kommun i alla fall provat. Andra kommuner har inte kommit så långt, säger Mona Lundqvist.

Ekdalagården kommer att börja livestreama från fågelbordet detta år, så att den som vill kan iaktta fåglarnas aktiviteter från tv-skärmar inomhus.

– Vi har datorspel och Wii, det har vi haft i många år. Man kan spela golf, bowling eller åka wakeboard, berättar Mona Lundqvist.

Byter ut larm

En av Mani Mehrpours arbetsuppgifter är att byta ut analoga trygghetslarm mot digitala. Alla byts inte ut på en gång, men när ett larm behöver lagas ersätts den med en digitalt version.

Omkring 100 personer i Mölnlycke-området har nu digitala larm.

Fördelen med digitala larm är en längre räckvidd.

– De behöver inte ha kontakt med telefonledningen. De fungerar nästan som en mobil. Räckvidden är jättestor, man kan vara i trädgården.

Det finns även larm med inbyggd GPS.

– Om man är dement och rymningsbenägen kan man få en annan larmklocka, ett GPS-larm som kan programmeras att larma om man exempelvis går iväg en kilometer, förklarar Mani Mehrpour.

Kameror i hemmet

Det finns planer på att börja testa tillsynskameror i hemmet, på frivilliga.

– Det har inte börjat ännu, men under året kommer några utvalda som har eget boende och som vill ha kameror att få det. Vi ska testa innan vi bredd-inför, säger Ingrid Grange.

En stor förbättring inom hemtjänsten är introduceringen av digitala signeringslistor vilket ökar säkerheten så att alla verkligen får de mediciner och den träning de ordinerats. Systemet varnar så fort något har missats.

– Med digital signeringslista ser jag allt på en gång, missar jag något får jag en påminnelse i form av en röd prick. Vi har också direktkontakt med sjuksköterska genom appen, om vi behöver hjälp med exempelvis en såromläggning eller om ett läkemedel är på väg att ta slut, förklarar han.

På väg att införas

Systemet är på väg att införas brett. De anställda arbetar via smartphones som kräver dubbel identifiering, både med kort och tumavtryck för säkerhetens skull.

De analoga listorna är på väg bort ur alla kommunens vårdsammanhang. Ett arbete som kan vara klart redan till sommaren.

– Det kommer inte att finnas annat än digital signering i hela socialtjänsten, förklarar Ingrid Grange.

I appen kan också vårdpersonal göra daganteckningar direkt på plats, när situationen är aktuell.