IOGT-NTO:s säljmetoder stoppas i domstol

Mölnlycke

IOGT-NTO måste omedelbart sluta med sina vilseledande försäljningsmetoder av Miljonlotteriets lotter. Det menar Patent- och marknadsdomstolen.
Om föreningen inte följer beslutet kan de tvingas betala miljonbelopp.

I december stämde Konsumentombudsmannen (KO) nykterhetsorganisationen IOGT-NTO för vad de ser som vilseledande marknadsföring och aggressiv försäljning.

Med hjälp av callcenter har föreningen ringt drygt 100 000 konsumenter i månaden för att sälja abonnemang på Miljonlotteriets lotter. Patent- och marknadsdomstolen har nu fattat ett så kallat interimistiskt beslut, som gäller tills ärendet avgjorts i domstolen. Det betyder att föreningen omedelbart förbjuds att fortsätta med de metoder som säljarna använt sig av. Om föreningen bryter mot något av de sju förbud och krav som domstolen listar tvingas de betala vite på tre miljoner per punkt.

Miljonlotteriet har sitt huvudsäte i Mölnlycke. KO menar att försäljarna brutit mot både marknadsföringslagen och punkter på den svarta lista med förbjudna marknadsföringsmetoder som gäller i alla EU-länder.

I några av de inspelade försäljningssamtal som KO använder som bevis tackar de uppringda personerna mycket tydligt nej till lotter, men registreras ändå och får lotter och faktura. Andra tackar ja till en engångsleverans av lotter utan att ha fått reda på att det rör sig om ett abonnemang. I två av de elva samtalen säger säljaren ”Det är ingen försäljare som ringer så du kan ju andas ut”, och ger intryck av att det i stället handlar om gratulationer till en lotterivinst. Inte i en enda av de elva ljudfilerna nämns heller att vinsterna består av varor, vilket fått de uppringda att tro att de kan vinna pengar.

Enligt KO handlar det inte om enstaka misstag från enskilda säljare. Alla försäljarna utgår från ett manus som IOGT-NTO utformat. Enligt KO innehåller både manus från 2016 och 2017 allvarliga brister.

Problemen har också pågått under lång tid, vilket gör att KO menar att det krävs ett beslut om omedelbart stopp för att inte fler ska drabbas i väntan på den slutgiltiga domen. Nu går Patent- och marknadsföringsdomstolen alltså också på samma linje.

IOGT-NTO menar att de problem som funnits vid telefonförsäljningen av Miljonlotteriets lotter är försvinnande få och beror på försäljare som inte hållit sig till säljarmanuset.

”Att det över huvud taget har förekommit fall där telefonförsäljare, trots Miljonlotteriets tydliga instruktioner, inte hållit sig till säljmanus utan lämnat respektive avstått från att lämna korrekta uppgifter om Miljonlotteriet samt bemött konsumenten på ett otillfredsställande sätt är något som IOGT-NTO/Miljonlotteriet tar tydligt avstånd från och aktivt arbetar för att komma till rätta med”, skriver föreningen i ett yrkande via sin advokatfirma.

Vad domstolen fattar för slutgiltigt beslut i ärendet återstår att se.

gillahppafacebook