Bild: Anna Mattisson
Ingela Sjölin Wennergren och Björn Roos är båda grannar till Wendelsbergsparken. De anser att det finns mycket kvar att göra innan den nuvarande skötselplanen kan bockas av och att arbetet med den genast borde dra igång.

Kräver resultat av Wendelsbergsparkens skötselplan

Mölnlycke

En ny skötselplan är på gång att skapas för Wendelsbergsparken, men fokus borde ligga på att genomföra de beslut som står med i den nuvarande.
Det menar grannarna Björn Roos och Ingela Sjölin Wennergren som anser att mycket av underhållet fortfarande är ogjort.
– Antingen följer man en skötselplan eller så slänger man den i papperskorgen, säger Björn.

Förra veckan skrev Härryda-Posten om den nya skötsel-
plan för Wendelsbergs-
parken som kommunen vill skapa. Miljösamordnaren Emma Nevander förklarade då att det mesta i den gamla skötselplanen genomförts och att naturområdets rekreationsmöjligheter nu ska utvecklas ännu mer.

Två som inte håller med henne om att det mesta är klart är Björn Roos och Ingela
Sjölin Wennergren, som bor i varsitt hus granne med Wendelsbergsparken.

– De har knappt börjat,
säger Björn Roos och bläddrar i den nuvarande skötselplanen.

Dålig sikt

Framför grannarna breder ett område med träd och stockar ut sig och huvudbyggnaden på Wendelsbergs folkhögskola skymtar fram. Här säger skötselplanen bland annat att ett siktstråk ska bildas mot Wendelsbergs huvudbyggnad och de stora ekarna i Hästhagen, att träden och stigarna ska ses över så att inga döda grenar kan trilla ned och att större uppslag av sly skall röjas. Björn pekar på träden som helt kommer att blockera utsikten ned mot Hästhagen så snart de får löv igen. Han och Ingela visar på döda träd och grenar som är kvar och som de menar riskerar att falla över folk.

– Varje onsdag är det dagis-
barn här. Och så står såna här träd kvar, säger Björn och klappar på en död stam som sträcker sig mot himlen.

Delar sköts bra

Vissa delar av parken tycker grannarna sköts bra, annat är för dåligt underhållet. De vandrar genom parken och berättar om borttagna bänkar, picknickplatsen som inte finns och de högar av grenar som kommunen lämnat nära gångvägarna på sätt som Ingela och Björn ser som förfulande.

– Jag är inte emot att de fäller träd och låter dem ligga kvar, det finns ett biologiskt värde i det, men de kan välja vilken plats de lägger dem på, säger Björn.

Dammen läcker

Guldfiskdammen är de inte heller nöjda med. Den har grävts ut, men läcker genom muren så stigen intill täcks av vatten och blir svår att använda.

Ingela är också kritisk till att det inte gallrats mer bland träden. De står för tätt för att få ljus, menar hon. Tillsammans med dålig dränering gör det att många av de känsligare träden inte mår bra.

Emma Nevander står fast vid att hon uppfattat att det mesta i den gamla skötsel-
planen är gjort, men tillägger att hon är medveten om att mycket återstår.

– Att dammarna rensades var en stor bit av planen och det gjordes många röjningar i början, säger hon och berättar om ett arbetslag från en arbetsmarknadsåtgärd som gjorde en kraftinsats med röjning för tio år sedan.

Pengarna räcker inte

När åtgärden drogs in nationellt var det svårt att få budget och personal att räcka till för allt. Emma Nevander förklarar att det som inte hunnits med kommer att föras in i den nya skötsel-
planen.

Hon hoppas och tror att den nya skötselplanen ska bli annat än en hyllvärmare.

– Jag hoppas politikerna avsätter pengar för att göra åtgärderna, säger hon.

– Och jag hoppas det blir ett uppsving när politikerna ser att så många engagerar sig.

Fram till den 14 januari kan alla intresserade lämna in åsikter om bland annat hur Wendelsbergsparken borde se ut och kunna användas i framtiden. I måndags hade 260 enkätsvar kommit in till kommunen.