Foto: PETRONELLA SIMONSBACKA
Svensk kultur. Författaren och folklivsforskaren Dan Korn betonar vikten av att uppskatta den svenska kulturen – för det man känner till kan man dela med sig av.

Lyfter svensk kultur för att inkludera

Skrivande

Dan Korns bok ”Kalle Anka på kräftskiva” handlar om den svenska kulturen.
– Om vi inser att vi har en svensk kultur så inser vi att människor inte blir svenska bara för att de passerar en passkontroll. Det tar tid. Det måste finnas plats för att vara annorlunda, säger han.

Rabbinen Dan Korn från
Mölnlycke arbetar i dag i
en synagoga i Storbritannien. Han upplever mindre problem med kultur-
krockar där än i Sverige.

– Även om jag härstammar från Sverige och min tand-
läkare kommer från Pakistan så bor vi i samma kvarter och har en gemenskap i det. Man kan trivas bra ihop även om man är olika.

Land med mycket kultur

Dan Korn författardebuterade 1981 och har sedan dess skrivit många böcker på
temat svensk eller västsvensk kultur och tradition.

– Jag anser att Sverige är ett land med mycket kultur, säger Dan Korn, som hävdar att svensk kultur historiskt sett har värnats mest av människor som levt i mer mångkulturella bygder.

– I Marks och Ås härader, i knallebygderna, det var där människor bar folkdräkt – inte i byar som låg mer
isolerade, förklarar han.

Kan bjuda in andra

Den nya boken har undertiteln ”Berättelser från landet utan kultur”, vilket syftar på att svenskar gärna förklarar bort själva existensen av en svensk kultur.

– Har vi någonsin sett ett italienskt luciatåg? Det spelar ingen roll att Lucia var från Italien.

Tanken att det på något sätt skulle vara främlingsfientligt att framhäva svensk kultur tycker Dan Korn är i grunden felaktig.

– Det är tvärtom. När man betonar den egna kulturen kan man bjuda in andra i den. Och bättre förstå de som har svårt att finna sig tillrätta i den svenska kulturen. Svensk kultur hotas inte av andra kulturer, av andra influenser. Tvärtom. Det är när vi upplever det annorlunda
som vi verkligen ser det egna,
säger han.

Tror på gemenskapen

Trots kontroverserna kring höstens bokmässa och främlingsfientliga demonstationer på Göteborgs gator tror Dan Korn på att en starkare känsla av gemenskap kommer att växa fram bland alla som bor i Sverige.

– Det finns mycket hopp om framtiden. Jag jämför med den judiska invandringen
i Sverige för 100 år sedan. Då fanns det judiska kvarter i Göteborg där man talade jiddisch. Även människor som jag, som bevarar den judiska identiteten, lever inte utanför det svensk samhället i dag.

  • Petronella Simonsbacka