Bild: EMMA NEVANDER
BEVARAS. Trafikverket ville göra en trädruin av lönnen i hundrastgården i Landvetter. Kommunen åtog sig att sköta trädet för att det skulle få stå kvar.

Trafikverket trädsäkrar järnvägen

Härryda kommun

Under januari och februari kommer Trafikveket att jobba med att säkra träd utmed järnvägen på Kust till kustbanan som går genom Härryda kommun.
Kommunen har varit med och inventerat och även åtagit sig att sköta några träd som den vill bevara.

Åtgärden ingår i Trafikverkets nationella underhåll och syftar till att säkra tågtrafiken genom att ta bort träd som riskerar att blåsa ner på järnvägen.

Ingemar Lundin, projektledare på Trafikverket, poängterar att det inte bara handlar om att fälla träd utan att de också beskär träd.

Ansvar att trädsäkra

– Vi försöker ta den hänsyn som går, men vi kan inte göra halvdana jobb. Vi har ett ansvar för att järnvägen ska bli trädsäkrad, säger han.

Ekar och lindar är träd som går utmärkt att beskära medan björk, asp och gran är svåra att beskära och samtidigt betydligt farligare då de är mer benägna att blåsa ner och orsaka skador.

Emma Nevander, miljö-
samordnare i Härryda kommun, har varit med Trafikverket och inventerat vilka träd som ska fällas och beskäras.

Vill bevara stationsträd

I några fall har kommunen velat bevara speciellt värdefulla träd. Det handlar till exempel om ett stationsträd i Hindås och en lönn i hundrastgården vid Landvetter kyrka. När det gäller trädet i Hindås, en lind, kom parterna överens om att låta hamla trädet.

Lönnen i Landvetter hade Trafikverket velat göra en trädruin av, det vill säga att man låter en bit av stammen och lite grövre grenar stå kvar. Trädet dör då på sikt men skulle inte skada järnvägen vid ett eventuellt fall. Lönnen är dock med i kommunens inventering av skyddsvärda träd och för att trädet skulle få stå kvar åtog sig kommunen att sköta det så att det inte innebär någon fara för järnvägen.

På några platser har kommunen framfört önskemål om att grövre stammar får ligga kvar på marken för att bli hemvist åt insekter.

– Dialogen med Härryda kommun har varit väldigt bra. Vi försöker hitta lösningar och jag är övertygad om att vi kommer att göra det, säger Ingemar Lundin.

En månads arbete

Han beräknar att arbetet kan komma igång i mitten av januari och pågå i ungefär en månad.

– Det är ganska ringa åtgärder som ska utföras i Härryda kommun och allmänheten ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

En del av materialet som avverkas kommer att flisas på plats och får ligga kvar. På platser där denna metod inte är lämplig kommer grenar, toppar och stamved att transporteras bort.