• Bild: SWEDAVIA
  • Bild: SWEDAVIA
  • Bild: SWEDAVIA
  • Bild: SWEDAVIA
  • Bild: SWEDAVIA
  • FÖRVÄNTANSFULLA. Charlotte Ljunggren, chef för Landvetter flygplats, och Helena Wiberg, utvecklingschef på Swedavia, ser fram emot att se visionerna om Landvetter airport city förverkligas.

Visioner på väg att förverkligas

Landvetter

Flygresandet ökar ständigt och Landvetter flygplats expanderar för att kunna ta emot allt fler resenärer.
Hand i hand med utbyggnaden av flygplatsen håller nu visionen om Landvetter Airport city på att förverkligas.

Runt år 2009 tog Swedavia, som äger Landvetter flygplats, och Härryda kommun fram en gemensam vision om att bygga en stad intill flygplatsen. Visionen fick namnet Airport city.

– Städer växer fram där människor möts. Från början var det hamnstäder, sedan järnvägsstäder och nu växer det fram flygplatsstäder,
säger Helena Wiberg, chef för verksamhetsutveckling på Swedavia.

Airport city ska inte bli en stad för människor att bo i
eftersom det inte går att bygga bostäder så nära flygplatsen. I stället ska staden fyllas med verksamheter inom logistik, kontor och handel.

10 000 jobb

Redan i dag jobbar 4 000 anställda på flygplatsen. När Airport city är fullt utbyggt räknar man med att cirka 10 000 personer ska arbeta där.

Logistikparken har redan kommit en bra bit på väg. Schenkers lokaler stod redo 2012 och nästa byggnad beräknas vara på plats om ett år.

– Schenker flyttade sina fyra lager från centrala Göte-
borg. Vi bor i en logistik-
region där Göteborgs hamn är grundfundamentet. När
logistikverksamheter flyttar hit från Göteborg och Borås frigörs mark till bostadsbyggande, säger Charlotte Ljunggren, chef för Landvetter flygplats.

Bygger kontor

Mellan logistikparken och riksväg 40 ska det byggas kontorsfastigheter. Byggstarten är planerad under 2018.

Charlotte Ljunggren framhåller att det finns många fördelar med att ha sitt kontor så nära flygplatsen. Det sparar tid när man ska resa och ger samtidigt ett väldigt bra skyltläge ut mot riksväg 40, Sveriges tredje största pendlingsstråk.

Den tredje komponenten i Airport city är ett handelsområde som fortfarande är i planeringsstadiet.

– Vi ska bygga framtidens handelsplats. Vi vet att det är ett attraktivt område men hur det ska se ut håller vi på att jobba med, säger Helena Wiberg.

Inom fyra år

Inom en fyraårsperiod tror hon att arbetet med handelsplatsen ska kunna komma igång.

– Vi följer utvecklingen
noga så att det blir rätt typ av handelsplats nu när varorna bara är ett klick bort, säger Charlotte Ljunggren.

Utvecklingen av Airport
city är en förutsättning för att flygplatsen ska kunna fortsätta att expandera, berättar Charlotte Ljunggren. Det har blivit billigare att flyga, flygbolagen är hårt pressade av konkurrensen och Swedavia behöver helt enkelt hitta andra inkomstkällor för att ha råd med den utbyggnad som krävs för att möta efterfrågan från resenärerna.

Efter en längre tid då visioner och planer formulerats är nu många projekt på god väg att förverkligas.

– Förra året släppte det. Då fick vi pengapåsen av Swedavia så nu är det full fart, säger Helena Wiberg.

På flygplatsen pågår arbetet med att bygga ut terminalen med fler gater. Till våren ska första spadtaget tas till ett nytt hotell som byggs i direkt anslutning till flygplatsen. Hotellet som ska drivas av Scandic kommer att ha 220 rum och ska stå klart 2020.

Det ska också byggas en ny säkerhetskontroll med en hiss direkt ner till en framtida
tågstation.

– Vi sätter hissen på plats, sedan kan tåget komma när det vill, skrattar Charlotte Ljunggren.

Viktigt med tågstation

Den planerade tågförbindelsen har en central roll i visionerna om framtidens flygplats. Trafiken på riksväg 40 är intensiv redan som det är i dag och med ett ökat flöde av folk till flygplatsen kommer det att uppstå problem.

Swedavia jobbar därför intensivt tillsammans med kommunerna längst tåg-
sträckan Göteborg-Borås med att övertyga regeringen om att järnvägsbygget behöver påbörjas så snart som möjligt.

– Hela vår utbyggnadsstrategi bygger på att det ska finnas en järnväg. Om den dröjer kommer det att bli riktigt tufft, säger Helena Wiberg.

Planen är att det ska gå kvartstrafik med tåg mellan Göteborgs central och flygplatsen med start 2026, samtidigt som Västlänken ska tas i drift. Det kräver dock att regeringen beslutar att påbörja bygget av sträckan, även om den har tagits bort ur Trafikverkets nationella plan. Det beslutet ska fattas i april.

– Alla är överens om att det ska bli en järnväg, frågan är bara när, säger Charlotte Ljunggren.

Hon understryker att tåget är viktigt även för att flygplatsen ska nå upp till sina miljömål.

– Vi strävar efter att ha noll-
utsläpp av fossilt koldioxid 2020. Ska vi fortsätta vara världsledande när det gäller klimatsmarta flygplatser ställer det krav på att man ska kunna ta sig hållbart till och från flygplatsen.

Välkomnar buss

Charlotte Ljunggren välkomnar därför Västtrafiks nya busslinje mellan Landvetter centrum och flygplatsen som började rulla i december.

Vid sidan om Airport city planerar Härryda kommun att bygga Landvetter södra, ett helt nytt samhälle för 25 000 invånare beläget cirka en halv mil från flygplatsen. Tanken är att många av dem som bosätter sig i det nya området kommer att ha flygplatsen och Airport city som sin arbetsplats. Nya cykelbanor mellan de båda områdena ska göra det möjligt för de boende att ta sig till flygplatsen på ett klimatsmart sätt.

– Det är en väldigt häftig tid just nu. Det kommer att bli ett fantastiskt pussel när allt är klart, säger Helena Wiberg.