Wendelsberg utbildar lärarassistenter

Mölnlycke

Wendelsbergs Folkhögskola är först i Västsverige med att introducera en yrkesutbildning för lärarassistenter.
– Det är en ny möjlighet, säger Eva Selander, kursansvarig.

Den 29 januari drar nya ettåriga lärarassistent-
utbildningen i Wendelsbergs folkhögskolas regi.

– Vi fick besked i mitten av november att vi skulle få dessa platser, så det har varit ett intensivt arbete, berättar Eva Selander.

Trots att utbildningen sköts av Wendelsbergs folkhög-
skola, kommer den att huvudsakligen äga rum i Göteborg. Wendelsberg har hyrt in sig i Folkuniversitetets lokaler vid Järntorget på grund av brist på utrymme.

– Vi har så fullt på folkhögskolan att vi inte kan få in 30 elever till där, berättar Eva Selander.

Inte nytt yrke

Lärarassistent är inte ett nytt yrke, men det är en yrkesroll som det tidigare inte har funnits en utbildning för.

– Man måste bli klar över sin roll. Vad är min uppgift? Var går mina gränser? Eleverna får prova på och sedan diskutera. Gjorde jag rätt i dessa lägen? Det är bra att få stöttning i att hitta rätt i sin yrkesroll.

Startade i höstas

De första lärarassistent-
utbildningarna i Sverige startades i höstas, efter en överenskommelse mellan Folkbildningsrådet och
Arbetsförmedlingen. Det är de sistnämnda som hänvisar arbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin till utbildningen. Det är folkhögskolorna som sköter själva utbildandet.

– Kurser på folkhögskolor fungerar bra, det är handfast och personligt. Vi får det att fungera, säger Eva Selander.

Utbildningen består till 50 procent av praktik, på allt från förskolor till gymnasium.

– Vi arbetar för att skaffa fram praktikplatser. Vi har förfrågningar från skolor i Härryda kommun, berättar Eva Selander.

30 platser

Wendelsberg har också
varit ute och talat med arbetsförmedlingens handläggare i Göteborg, Mölndal och
Härryda. De 30 platserna kommer huvudsakligen att fyllas med elever från dessa områden.

– Vi har många från
Hisingen och Frölunda, samt Härryda och Mölndal, säger Eva Selander, som tror att lärarassistentens yrke har kommit för att stanna.

– Fler yrkesroller är nödvändigt i skolan, särskilt i områden där det finns många andra språk. Många av dem som söker har sin bakgrund i en annan kultur och de
behövs i skolan.