Ingen Fair trade-city för Härryda

Härryda kommun

Härryda kommun ska inte Fairtrade City diplomeras.
Det menade en majoritet av kommunens politiker då frågan diskuterades under kommunfullmäktiges förra möte.

Kommunen har jobbat med frågor om rättvis handel och etisk konsumtion genom att vara Fairtrade City-diplomerad sedan 2010. Under våren infördes en diplomeringsavgift och politikerna tog upp frågan om ifall kommunen skulle fortsätta vara diplomerade eller inte. Långa debatter följde, med djupt oeniga politiker. Frågan skickades sedan tillbaka till tjänstemännen för att en plan skulle tas fram för hur det kan gå att arbeta med de Globala målen och Agenda 2030 till samma kostnad som Fairtradearbetet. Tjänstemännen skulle också förbereda en Fairtradeansökan för 2018.

Medan utredningarna pågick gick tiden för att betala in avgiften ut. Härryda kommun har därför inte varit Fairtrade-diplomerad det senaste året. Nu har en majoritet av politikerna bestämt att det ska fortsätta så. Bland argumenten nämndes bland annat att Fair trade city-diplomerade kommuner förbinder sig att upphandla rättvisemärkta produkter och att kommunen själv ska bestämma vad som ska köpas. Ett annat argument som hördes i debatten rörde Fair trade citys kopplingar till LO, som i sin tur är kopplade till Socialdemokraterna, samt att diplomeringsavgiften inte finns med i den budget som klubbades i november.

Centern, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot beslutet och ville fortsätta jobba inom diplomeringen.

gillahppafacebook