”Barnet fick inte en sakkunnig och omsorgsfull vård”

Landvetter

Läkaren missade spädbarnet Julies epilepsi.
Nu har både hennes föräldrar och Närhälsan Landvetter vårdcentral anmält det inträffade till IVO.

I mars förra året missade en läkare på Närhälsan Landvetter vårdcentral att Julie Jonasson hade epilepsiformen infantil spasm. I oktober, när läget med Julie inte var akut längre, anmälde hennes mamma Cathrine Lindgren det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Något slutgiltigt besked har inte kommit därifrån än, men inspektionens preliminära beslut är att läkarens bedömning gjorde att Julies diagnos och behandling fördröjdes. ”Det är IVO:s bedömning att barnet inte fick en sakkunnig och omsorgsfull vård av den aktuella läkaren”, skrev de i förslaget till beslut som kom i januari.

Har fått utbildning

I förslaget till beslut menar IVO också att vårdcentralen gjort vad den kan för att förebygga att en liknande händelse sker igen. Läkaren har fått kompetensutveckling eftersom det visade sig att han aldrig hört talas om infantil spasm och hade brister i sin kunskap om krampsjukdomar hos spädbarn. Också de andra läkarna och sjuksköterskorna på BVC på Närhälsan i Landvetter har informerats om det som hänt för att kunna lära sig av det.

Efter kontakt med IVO har vårdcentralen också gjort en Lex Maria-anmälan om det inträffade. Inte heller där har IVO dock hunnit fatta något beslut.

Nöjd att Julie fått lite upprättelse

I och med anmälningarna och att fallet uppmärksammats på vårdcentralen och lett till utbildningar är Cathrine Lindgren nöjd. Särskilt som läkare i hela Västra Götaland ska kunna använda inspelningarna av Julie i utbildningssyfte.

– Jag är nöjd med att närhälsan gjort en Lex Maria-anmälan och att Julie fått lite upprättelse. Jag hoppas att det som hände tas till vara av läkarna och att de utbildas så fler blir insatta. Det viktigaste är att det inte får gå till så här. Det finns så många barn som har epilepsi, säger Cathrine.

Härryda-Posten har kontaktat Elisabeth Bondesson, verksamhetschef på Närhälsan Landvetter vårdcentral, för en kommentar. Hon kan dock inte uttala sig i frågan innan det kommit ett svar på Lex Maria­anmälan.